• خانه
  • یادداشت
  • روزنامۀ محلی باید پاسخ‌گوی نیاز شهروندان باشد
کد خبر : 76113
/ 11:34
فریدون صدیقی

روزنامۀ محلی باید پاسخ‌گوی نیاز شهروندان باشد

روزنامۀ محلی باید پاسخ‌گوی نیاز شهروندان باشد

مهم‌ترین ویژگی یک روزنامۀ محلی پیگیری مطالبات شهروندان از مدیریت کلان شهری و پاسخ‌گویی به این مطالبات است. به‌نظر بنده رویکرد یک روزنامۀ محلی به مناسبات درون‌شهری و جغرافیای انسانی و سیاسی نقطۀ عطف موضوعات، محتوا و ساختار این‌چنین رسانه‌ای به‌شمار می‌رود. مهم‌ترین وظیفۀ روزنامه‌های محلی شفاف‌سازی مشکلات منطقۀ تحت‌پوشش و پیگیری مطالبات مردم است. در رسانه‌های منطقه‌ای باید موضوعات مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌صورت محلی مطرح و پیگیری شود. در مقطعی از زمان روزنامه‌ها و رسانه‌های محلی چنین رویکردی را در‌پیش گرفته بودند، اما متأسفانه مطبوعات به‌دلیل نیاز مالی و از‌روی ناچاری سخن‌گوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی شده‌اند تا از‌این‌طریق بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کنند. در این شرایط طبیعی است که رسانه‌های محلی به‌دلیل وابستگی به نهادهای دولتی از پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی و پیگیری مطالبات مردم غافل می‌مانند و در‌نتیجه به بولتن یک اداره‌کل یا شخص آقای مدیر تبدیل می‌شوند. خروج یک روزنامۀ محلی از بدنۀ مردم به‌معنی موفقیت‌نداشتن آن رسانه در انجام‌دادن وظایف است و بدون‌شک با شکست مواجه خواهد شد. ما نمونه‌هایی از این نوع رسانه‌ها را داشته‌ایم که در مقطعی از زمان فعالیت خود را شروع کرده‌اند، اما به‌دلیل دور‌شدن از حیطۀ رسالت خود شکست خورده‌اند. البته روزنامه‌هایی محلی هم داشته‌ایم که صرفاً در‌راستای پیگیری مطالبات مردم گام برداشته‌اند و در‌نتیجه به موفقیت‌های چشمگیری در عرصۀ مطبوعات دست یافته‌اند. روزنامۀ «همشهری محلات» که از سال‌های گذشته در تهران منتشر می‌شود نمونۀ یک نشریۀ محلی موفق است. در برخی از موارد مخاطب هفته‌نامه‌های «همشهری» بیش از جمعیت یک استان است. البته با‌وجود موفقیت‌های خوب این نشریه بازهم جای کار‌کردن و فعالیت بهتر در‌جهت پیگیری مطالبات محلی و منطقه‌ای مردم از مدیران و مسئولان وجود دارد.

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی