• خانه
  • یادداشت
  • اطلاع‌رسانی شفاف و نقد پاک
کد خبر : 76117
/ 11:28
رضا سالار

اطلاع‌رسانی شفاف و نقد پاک

اطلاع‌رسانی شفاف و نقد پاک

در دورانی هستیم که سرعت اطلاع‌رسانی به جایی رسیده که دیگر فرصتی برای اینکه لحظه‌ای از حرکت بایستید وجود ندارد. در روزگاری که اخبار و اطلاعات به‌رایگان دردسترس است یک رسانۀ مکتوب که هر صبح برروی کیوسک‌های مطبوعاتی است و باید برای مطالعۀ آن پولی پرداخت کنی چگونه باید باشد؟ این سؤال را از‌منظر دیگری هم می‌توان نگاه کرد: آیا با این‌همه رسانۀ مجازی و سرعت تبادل اخبار و اطلاعات جایی برای رسانه‌های مکتوب وجود دارد؟! 

باید قاطعانه و بدون تعصب گفت: «بله؛ وجود دارد.»، چرا‌که روزنامه‌ها هنوز مخاطبان خود را دارند.حالا برای این مخاطب وفادار، آن‌هم در حوزۀ ورزش، چگونه باید نوشت؟ کدام مطلب است که در رسانه‌های مجازی وجود ندارد و یا، اگر دارد، به‌علت عمق کم این فضا به‌سادگی فراموش می‌شود؟ 

اینجاست که هنوز رسانه‌های مکتوب و به‌‌ویژه روزنامه‌ها یک امتیاز ویژه دارند: فرصت تعقل و تأمل بیشتر برای درج اخبار. روزنامۀ شهرآرا به‌عنوان یک رسانۀ شهری که شعار خود را بر اخبار شهری بنا نهاده می‌تواند مهم‌ترین منبع حرکت جمعی برای تعالی ورزش باشد، جایی که پل ارتباطی مؤثری بین ورزش و مخاطب است، دقیقاً نقطۀ فراموش‌شده در ورزش که گاهی باعث افت‌و‌خیزهای فراوان است. باید ایده و طراحی مطالب به‌گونه‌ای باشد که پوشش کاملی از تمام رده‌های سنی را مد‌نظر داشت. هر خانم و آقایی که علاقه‌مند است باید بتواند دنیای ورزش خود را در صفحۀ روزنامۀ شهر خود مطالعه کند.شاید در نگاه اول این ایده سخت‌گیرانه و رؤیایی باشد که بتوان همۀ مخاطبان را راضی نگه داشت، اما می‌توان با یک برنامه‌ریزی هفتگی انواع اخبار و اطلاعات ورزشی مخاطب استانی را در حوزۀ ورزش، چه رویدادهای ورزشی استانی و چه مطالب مرتبط با عملکرد ورزش استان در کشور، پوشش داد. البته یک نکتۀ مهم این است که برخی از رویدادهای ورزشی بی‌شک علاقه‌مندان بیشتری دارد. فوتبال در صدر این اخبار است. 

روزنامۀ مردم مشهد باید اخبارش در حوزۀ مشهد و توانمندی شهر باشد. حالا که در حوزۀ ورزش می‌نویسیم پرداختن به توانمندی ورزش‌کاران حس خوبی را به همه منتقل می‌کند. در‌این‌بین، اگر رخنه‌ای هم هست، باید به آن اشاره کرد تا این رخنۀ کوچک چاهی نشود که دیگر نتوان پرش کرد. باید اعتراف کنم که پیش از این در حوزۀ ورزش شهرآرا توانسته بار خود را به‌درستی بردارد و زمین بگذارد، اما بی‌شک در دورۀ جدید حوزۀ ورزش می‌تواند نقطۀ پرگار باشد، حوزه‌ای که جامع‌الشرایط است و یکی از بخش‌های بسیار مهم و بسیار حساس هر جامعه است. اگر شهر‌آرا بتواند در صفحات ورزشی خود در‌راستای اطلاع‌رسانی شفاف و نقد پاک عمل کند، قدمی متعالی در حوزۀ ورزش را به‌نام خود ثبت کرده است. 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی