• خانه
  • یادداشت
  • پیشروی حاشیه از حریم به متن
کد خبر : 76498
/ 14:03

پیشروی حاشیه از حریم به متن

حقیقت این است که پیشروی حاشیه از حریم به سوی محدوده و متن در حال انجام است و این مهم نیاز به تدبیری دارد که این تدبیر به‌شدت یک کار بین‌بخشی و بین دستگاهی است و تنها شهرداری مسئول سامان‌دهی این مشکل نیست.

پیشروی حاشیه از حریم به متن

عمدۀ مسائلی که شهروندان ساکن مناطق حاشیۀ شهر درخواست دارند، در حوزه‌های سخت‌افزاری مانند خدمات شهری، فضای سبز، آسفالت و ... است؛ اما با نگاهی عمیق‌تر، درمی‌یابیم شهر مشهد در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار، از مشکلاتی اساسی مانند پیشرفت و گسترش این مناطق و رقیق‌تر شدن هرروزۀ مرز بین حریم و محدودۀ شهر از هر دو سو رنج می‌برد.
امروز فقط حاشیۀ شهر از محدودۀ شهر به سمت حریم در حال پیشرفت نیست، بلکه اگر برنامه‌ریزی نباشد، از پیرامون و حریم شهر نیز به سمت محدودۀ شهری گسترش می‌یابد.
از این رو، چنانچه برنامه‌ای براساس طرح‌های مدون نداشته باشیم، نتیجۀ ساخت‌وسازهای امروز حاشیۀ شهر چنان می‌شود که در صورت مواجهه با بلایای طبیعی، با فاجعه‌ای انسانی مواجه خواهیم شد.
نباید از نظر دور داشت که تاکنون خدمات زیادی به حاشیۀ شهر مشهد ارائه شده اما تفکیک مشخص و مرزبندی قابل‌رؤیتی بین این دو بخش وجود نداشته است.
حقیقت این است که پیشروی حاشیه از حریم به سوی محدوده و متن در حال انجام است و این مهم نیاز به تدبیری دارد که این تدبیر به‌شدت یک کار بین‌بخشی و بین دستگاهی است و تنها شهرداری مسئول سامان‌دهی این مشکل نیست.
ما قدردان زحمات همۀ کسانی هستیم که در گذشته کار کرده‌اند، اما بسته‌ای از مشکلات در مناطق کم‌برخوردار وجود دارد و گاه مشکلاتی که به چشم می‌آید آن‌قدر اهمیت پیدا می‌کند که ما را ناخواسته از مسائل مبنایی بلندمدت و میان‌مدت غافل می‌کند.
از همین رو، برای اینکه بتوانیم مسائل و مشکلات اساسی‌ مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار را احصا کنیم، باید به ساختارهای موجود در محلات مراجعه کنیم و مشورت بگیریم که این کار در حال انجام است. ما تلاش می‌کنیم، در تماس با محلات، بخش کارشناسی موجود در شهرداری و بخش‌های پژوهشی و مطالعاتی، مسائل مبنایی را نسبت به این موضوع فعال‌تر کنیم.
با این رویکرد، با احیای سازمان اجرایی حاشیۀ شهر یا همان پیگیری ستاد بازآفرینی، درصدد هستیم مسائل این مناطق با عزم و هماهنگی با همۀ دستگاه‌ها پیگیری شود.
*رئیس کمیسیون ویژۀ مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد/ رمضانعلی فیضی * 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی