• خانه
  • یادداشت
  • شهر هوشمند؛ شهر آگاه
کد خبر : 76773
/ 12:14
جواد رمضان‌نژاد

شهر هوشمند؛ شهر آگاه

انسان به عنوان رکن اساسی شکل‌گیری شهر و به تعبیری «شهروند»، روح جاری هر شهر است، فهمندگی صفتی است که تنها می‌توان برای شهروند یک شهر قائل بود

شهر هوشمند؛ شهر آگاه

عضو شورای استانی اعتدال و توسعه خراسان رضوی / جواد رمضان‌نژاد 
حدود دو ماه پیش، مهندس تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد، به عبارت «شهر هوشمند» در ارائه برنامه‌های خود اشاره‌ای داشت. شهر هوشمند، در دنیای سراسر مبهوت از توانمندی‌های الکترونیکی، تعبیری ساده‌تر از شهر الکترونیکی ندارد، اما مهندس تقی‌زاده خامسی در همان جلسه بیان کرد که شهر هوشمند فقط شهری برخوردار از مواهب دنیای الکترونیکی نیست!
شهر هوشمند از بعد فن‌آوری می‌تواند هوشمند باشد اما ابعاد متفاوتی از هوشمندی می‌توان برای یک شهر قائل شد که اسباب زندگی آسوده شهروندان را فراهم می‌کند. در گذشته، شهر هوشمند را به عنوان «شهر آگاه» تعبیر کردم؛ شهری که شهروندان خویش را به آگاهی از حقوق عمومی شهروندی فرا می‌خواند و در پی ایجاد بنیان‌های استوار بر آگاهی‌های متنوع است و بخش مهمی از این آگاهی، حقوق عمومی شهروندان است.
در این فرصت کوتاه گام را فراتر از آگاهی خواهیم نهاد و از گذر ساحل آگاهی به دریای فهمندگی شهر خواهیم رفت؛
«شهر فهمنده» چگونه شهری است؟
انسان به عنوان رکن اساسی شکل‌گیری شهر و به تعبیری «شهروند»، روح جاری هر شهر است، فهمندگی صفتی است که تنها می‌توان برای شهروند یک شهر قائل بود و تنها بُعد روحانی تأمل‌برانگیز در شکل‌گیری شهر زنده است. قائل شدن عنصر فهمندگی برای شهر است که شهروند را محور برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان قرار می‌دهد و مدیریت شهر را می‌توان «شهروند محور» خواند. شهر فهمنده بر اساس نیازهای روحی و جسمی شهروندان برنامه‌ریزی می‌شود و محیطی امن را برای زندگی آنان فراهم می‌کند.
طرح‌های جامع، تفضیلی، خدمات شهری، پروژه‌های عمرانی، مشارکتی و طرح‌های توسعه‌ای اگر در مسیر آسایش شهروندان و تنها برای اداره مالی شهر و نیل به توسعه با تمرکز بر جنبه‌های جسمی آن باشد ؛ناقض شهر فهمنده و شهروندمحور است. حال، وجود مشکلات متعدد مالی در ساختار شهرداری که باید هزینه‌های خویش را از فروش شهر به دست آورند تا به امروز روح جاری در شهر را تسخیر کرده‌اند و به هر گوشه این شهر که نظر می‌افکنیم نشانه‌ای از روح زخمی «شهر فهمنده» را می‌یابیم که ملتمسانه آرزوی توجه دارد. کافی است مدتی را در شهری که به اصول فهمندگی شهر توجه دارد زندگی کنید، در آن صورت فریاد شهرتان را خواهید شنید.
شهر فهمنده معنایی متکامل از شهر هوشمند است؛ در یادداشت‌های دیگر به ابعاد وسیع‌تری از شهر فهمنده خواهم پرداخت و در این راه از تمام صاحب‌نظران دغدغه‌مند شهر، تقاضای همراهی دارم.
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی