• خانه
  • گرافیک
  • کارشناسان با انتقاد از نورپردازی‌های بی‌ضابطه درباره معضلات ناشی از آلودگی نوری هشدار می‌دهند
کد خبر : 76866
/ 10:59

کارشناسان با انتقاد از نورپردازی‌های بی‌ضابطه درباره معضلات ناشی از آلودگی نوری هشدار می‌دهند

طرح: رضا جنگی

کارشناسان با انتقاد از نورپردازی‌های بی‌ضابطه درباره معضلات ناشی از آلودگی نوری هشدار می‌دهند

کارشناسان با انتقاد از نورپردازی‌های بی‌ضابطه درباره معضلات ناشی از آلودگی نوری هشدار می‌دهند
107613.jpg
طرح: رضا جنگی 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی