• خانه
  • گرافیک
  • کاهش نرخ رشد جمعیت در سه دهه آینده
کد خبر : 76996
/ 11:14

کاهش نرخ رشد جمعیت در سه دهه آینده

طرح: سمیه شوقی

کاهش نرخ رشد جمعیت در سه دهه آینده

کاهش نرخ رشد جمعیت در سه دهه آینده
107817.jpg
طرح: سمیه شوقی 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی