• خانه
  • یادداشت
  • علم نباید مقصود خود را جز در اعتلای حیات بشریت بجوید
کد خبر : 77053
/ 11:24
بتول گندمی، عضو شورای شهر مشهد:

علم نباید مقصود خود را جز در اعتلای حیات بشریت بجوید

یادداشت بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

علم نباید مقصود خود را جز در اعتلای حیات بشریت بجوید

علم از آن روز که به خدمت بشریت درآمده فراز و فرودهای بسیاری را در مقصد و مقصود، به خود دیده است. جایی اعتلای بشریت را سبب شده و در منزلی تباهی و سیاهی ها را منشأ و باعث بوده است؛ تا آن جا که فریاد اعتراض اندیشمندان آزاده ای که رفع درد و آلام بشر چرایی حیاتشان را رقم زده است را نیز درآورد. چکیده و چرخه این دغدغه ها و آمال نامگذاری «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» را سبب شده است.
بی شک صلح و توسعه بایستی بزرگترین چرایی کسب دانش در روزگاری باشد که منطقه و جهان در آتش بنیادگرایی و کج فهمی ها می سوزد. چراکه باور دارم علم نباید مقصود خود را جز در اعتلای حیات بشریت بجوید.
یکی از نکاتی که دراین باره همواره باید بدان توجه داشت این است که صلح و توسعه  به علم آموزی تکیه دارد و اگر ایران ما نیز می خواهد دراین مسیر گام بردارد بایستی به علم آموزی نگاه ویژه ای داشته باشد.
علاوه بر تمامی موارد فوق بایستی بیاموزیم که راه توسعه را نمی توان بدون همراهی نیمی از جمعیت کشور طی کرد. تجربه جهانی نشان داده است که توسعه بی حضور اجتماعی و مؤثر زنان اتفاق نمی افتد. زنان باید در تمامی عرصه های علمی و اجتماعی توانمندتر شوند و البته خود را موظف به حضور در اين گونه عرصه ها بدانند. همانها که بزرگترین مصلحان و توسعه اندیشان را در دامان خود پرورش داده و می دهند.
زنان در دهه های مختلف به دلیل نوع نگاه فرهنگی خاص در کشور مجال حضور در این میدانها را نیافته بودند؛ اما امروز که هم خود زنان و هم عموم جامعه متمایل به حضور این قشر هستند و ضرورت همراهی زنان در عرصه مدیریت کشور را دریافته اند نبایستی از این ظرفیت بزرگ غافل شد.
در پایان ضمن گرامیداشت «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» آرزو می کنم زنان به جایگاه حقیقی ای که در دنبال کردن مسیر توسعه بدان ها اختصاص دارد، نايل شوند و با توسل به مادرانگی وجود خویش صلح را به تمامی بشریت هدیه دهند. 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی