• خانه
  • گرافیک
  • مدیر مدرسه‌ای در بجنورد به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز برکنار شد
کد خبر : 77073
/ 12:59

مدیر مدرسه‌ای در بجنورد به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز برکنار شد

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا

مدیر مدرسه‌ای در بجنورد به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز برکنار شد

مدیر مدرسه‌ای در بجنورد به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز برکنار شد
107932.jpg
طرح: رضا جنگی/ شهرآرا 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی