• خانه
  • اقتصادی
  • درآمد 469 هزار میلیارد ریالی دولت از فروش نفت طی هفت ماه امسال
کد خبر : 78107
/ 16:11

درآمد 469 هزار میلیارد ریالی دولت از فروش نفت طی هفت ماه امسال

نگاهی به وضعیت بودجه عمومی دولت در سال جاری نشان می دهد دولت در هفت ماه نخست امسال بیش از 469 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام درآمد داشته در حالی که درآمدهای مالیاتی آن از 526 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.

درآمد 469 هزار میلیارد ریالی دولت از فروش نفت طی هفت ماه امسال

به گزارش شهرآراآنلاین به نقل از اقتصادی ایرنا، بر اساس جداول گزینه های آماری که روز دوشنبه منتشر شد، درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر درآمدها در مجموع 734 هزار و 800 میلیارد ریال بوده است که از این میزان سهم درآمدهای مالیاتی 526 هزار و 400 میلیارد ریال و سهم سایر درآمدها (نظیر عوارض و حقوق گمرکی) 208 هزار و 400 میلیارد ریال برآورد می شود.
در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز دولت تا پایان مهر ماه 471 هزار و 800 میلیارد ریال درآمد کسب کرده که از این رقم سهم منابع حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی 469 هزار و 300 میلیارد ریال است.
همچنین دولت در این مدت 206 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد داشته است.
در حوزه پرداخت ها، در هفت ماه امسال دولت 1243.6 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت های هزینه ای (جاری) و 141 هزار و 200 میلیارد ریال بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) هزینه کرده است.
در بخش دارایی های مالی که به فروش اوراق بدهی به عنوان روشی برای تامین مالی دولت اختصاص دارد، در مدت یاد شده 349 هزار و 200 میلیارد ریال واگذاری انجام شده و در مقابل برای تملک این دارایی ها نیز 125 هزار و 300 میلیارد ریال هزینه کرده اند.
بنابراین نسبت درآمدهای دولت به پرداخت های هزینه ای آن در هفت ماه امسال 59.1 درصد، نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای 42.3 درصد و نسبت درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای به پرداخت های عمرانی و جاری 87.1 درصد بوده است.
همچنین نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام 40.2 درصد و نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به پرداخت های هزینه ای دولت 11.4 درصد است. 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی