کد خبر : 78218
/ 12:02
فتوخند

ظریف: مگه جمعیت نخجوان چقدره این همه آدم اومدین؟!

ظریف: مگه جمعیت نخجوان چقدره این همه آدم اومدین؟!

ظریف: مگه جمعیت نخجوان چقدره این همه آدم اومدین؟!


109364.jpg 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی