کد خبر : 80308
/ 12:56

پيام شهردار مشهد مقدس بمناسبت ٢٢ بهمن

پيام شهردار مشهد مقدس بمناسبت ٢٢ بهمن

بنام خدا

٤ دهه از طلوع انقلاب مردم ايران مي گذرد.
٤ دهه است كه شهروندان ايراني روي پاي خود ايستاده اند و سرافراز،متين، صلح طلب و مقتدر اين پيام را به جهان رسانده اند كه مي توان از پس باور توان جوانان ايراني و احترام به نظام مردم سالار ديني به استقلال و آزادي رسيد.
اكنون با قامتی استوار و سرافراز در آستانه ی چهل سالگی انقلاب میتوانیم به جهان بگوییم؛

این ما بودیم که از جدال تاریکی پیروز درآمدیم.
و این ما هستیم که چون سروهایی آزاد قد کشیده ایم به سمت آبی آسمان و فردای روشنی که از آن ماست ،از خانه به خیابان می آییم، سرود "امید" می خوانیم به شکرانه ی این همدلی دیرینه با هم خواهیم ماند و تاريخ مي تواند تا دورترين روزها و تا هميشه از بزرگي اين مردم حكايت ها داشته باشد.
اين ما بوديم كه به توان كارآفرينان، دانشمندان، نخبگان و جوانان اين خاك اعتماد كرديم و آنها بودند كه براي اين وطن اعتبار ساختند.
اين ما بوديم كه يك دهه تحريم ظالمانه را تاب آورديم و بازهم اين #ما_بوديم كه درس مذاكره مقتدرانه و خردمندانه به جهان داديم و امروز دنيا مهر تاييد به رفتار ديپلمات هاي ما مي زند و جهان اين ادب فاخر را مي ستايد.
اين ما بوديم كه نشان داديم فخر ايراني به تاريخ عظيمش، دانش نخبگانش، هنر هنرمندانش و توان كارآفرينانش است و نه قدرت نظامي و تلخي كلمات تهديد آميز. و بازهم اين ما بوديم كه نشان داديم هم ميتوان قدرت دفاعي داشت و هم خطري براي جهان نبود.
٤ دهه دنيا سعي كرد ما را نبيند ولي اين ما بوديم كه با متانت و اعتماد به نسل جوان خود را در دل و جان مردم جهان نشانديم.
اين ما بوديم كه انقلاب را به مردم سالاري، دموكراسي، توسعه، خودباوري و اقتدار ملي و جهاني معنا كرديم و اين دست آوردها رخ نمي داد مگر با پيوند چند ركن مردم داري، عزتمداري، دين باوري و البته صلح طلبي.
یقين دارم ، بیست و دوم بهمن امسال مردم بزرگ مشهد مقدس باهمه قصوری كه ما داشته ايم ، دوباره می آیند تا دركنار سایر مردم ایران عزیز سرود آزادی بخوانند.
اينجا در مشهد، امروز در كنار صفوف مردم، مانند هميشه مسول و شهروند هردو يكسان اند. يكي با حمايت و اطمينانش و ديگري با تلاش شبانه روزي بايد در خدمت اين سرزمين و آينده آن باشند.
شهردار شما هم با افتخار کنارتان خواهد بود. 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی