کد خبر : 80353
/ 16:03

عضویت ایران در کنوانسیون بازرسان دارویی جهان

اعتبار نهاد نظارت دارویی ایران (سازمان غذا و دارو) در سطح بین‌المللی با عضویت در کنوانسیون بازرسان دارویی جهان PIC/S ، ارتقا یافت.

عضویت ایران در کنوانسیون بازرسان دارویی جهان

به گزارش شهرآراآنلاین به نقل از ایرنا،‍ عضویت ایران در پروتکل کنوانسیون بازرسان دارویی جهان PIC/S که به دنبال سال ها پیگیری در مجمع این کنوانسیون در چین تایپه قطعی شد، از سال 2018 کلید خورده و افتخار بزرگی برای صنعت دارو و دستگاه نظارتی ایران است. 

پادمان پی.آی.سی/اس PIC/S ،کنوانسیون بازرسی و ادیت صنایع داروسازی است که عمدتا کشورهای توسعه یافته و اروپایی به عضویت آن پذیرفته شده اند، این پادمان در بردارنده پروتکل‌هایی است که کشورهای عضو آن استانداردها و الزاماتی را در زمینه GMP و بازرسی صنایع دارویی اعمال می کنند.

کشورها و سازمانهای عضو کنوانسیون بازرسان دارویی جهان PIC/S باید ضوابط و الزاماتی را برای بازرسی و نظارت بر کیفیت تولید دارو رعایت کنند. 

جمهوری اسلامی ایران پنجاهمین عضو این کنوانسیون است و تعداد کشورهای آسیایی عضو این پروتکل نیز معدود و محدود است و هیچ کشوری جز ایران از کشورهای خاورمیانه تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است. 

عضویت در این کنوانسیون باعث ارتقای GMP (روش بهینه تولید) صنعت داروی کشور و ارتقای مضاعف اعتبار دستگاه نظارتی ایران(سازمان غذا و دارو) می‌شود و پذیرش عضویت در این کنوانسیون به این معناست که دستگاه نظارتی ما بر پایه قواعد و استانداردهای برتر بین‌المللی عمل می‌کند.  

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی