کد خبر : 80526
/ 12:01
آنچه بزرگان ادب درباره عماد خراسانی گفته اند

شعری فصیح، بلیغ و بلند دارد

شعری فصیح، بلیغ و بلند دارد

عماد خوش‌سیما، جذاب و عاشق‌پیشه بود
 محمد نیک، شاعر مشهدی: عماد بسیار قد بلند، خوش سیما، جذاب و عاشق‌پیشه بود. صدای خوشی هم داشت. وقتی به تهران مهاجرت کرد، در آنجا او و شهریار که هردو به دردِ مشترکِ ازدست‌دادنِ یار دچار بودند، گاهی با هم مراوداتی داشتند. البته ما در مشهد فقط اخبارشان را می‌شنیدیم. عماد خراسانی گاهی برای دیدار دوستان و آشنایان به زادگاهش برمی‌گشت. هر وقت در مشهد بود حتما به انجمن ادبی فرخ سر می‌زد و آواز یا شعری می‌خواند. آخرین باری که عماد را دیدم، اواخر دهه هفتاد بود. همراه با سیمین بهبهانی برای سالگرد اخوان آمده بودند. بسیار نحیف، لاغر و خمیده شده بود و ردی از آن جمال و کمال پرآوازه در سیمایش دیده نمی‌شد. پس از د‌وسه‌سال هم خبر فوتش را شنیدم.
 
 اصلا با او گذر زمان را حس نمی‌کردم
مرحوم احمد شهنا، شاعر مشهدی: در دوران کودکی من و عماد همبازی بودیم. خیلی شیرین سخن بود. گاهی ساعت‌ها می‌گذشت و ما با هم حرف می‌زدیم، درحالی‌که حواسمان به گذر زمان نبود. او را بیشتر در کوچه و خیابان می‌دیدم. همان‌جا کنار خیابان یا جوی آب می‌نشستیم و از هر دری سخن می‌گفتیم. برای توضیح این حال یک خاطره برایتان می‌گویم: یادم می‌آید که یک‌بار مادرم به من گفت، بروم و برای ناهار ظهر نان بخرم. از خانه که زدم بیرون عماد را دیدم. شروع کردیم به حرف زدن.
اصلا با او گذر زمان را حس نمی‌کردم. سه ساعت گذشت که ناگهان فریاد زدم: «عماد! من باید برای خانه نان می‌خریدم.» این را گفتم و دویدم سمت نانوایی.
 
شعری فصیح، بلیغ و بلند دارد
مهدی اخوان ثالث در مقدمه دیوان عماد خراسانی می‌گوید: سخن عماد چنانکه دیوانش گواهی می‌دهد، اغلب فصیح و بلیغ و بلند است. اما اگر گاهی ترک اولی و فتوری در کلامش دیده شود، بیشتر ازآن‌جهت است که او بعد از سرودن و فرود آمدن از حال سرایش و تغنی در موالید طبع خود کمتر تجدید نظر و آرایش یا به قول خودش «رتوش» روا می‌دارد. اما نظیر این فتور گاه‌گاه و اندک در سخن همه‌کس حتی بزرگانی چون فردوسی و سعدی و حافظ نیز هست.

غزل او حدیث نفس است
حسین منزوی، شاعر برجسته معاصر، نیز غزل عماد را غزلی بینابین می‌دانست. او می‌گوید: غزل عماد، غزل و تغزل و حدیث نفس است. البته طبیعی است که در سن‌وسال پیری مانند همه به شکایت از دنیا و مسائل آن بپردازد، اما غزل او مانند غزل سایه و یا نیستانی نیست که علاوه بر طرح مضامین شخصی و عاطفی، به مشکلات اجتماعی و مسائل زمانه نیز بپردازد.

زبان تراش داده شده
پرویز خائفی، غزل‌سرای معاصر، عماد خراسانی را یکی از معتبرترین چهره‌های غزل معاصر می‌شناسد و کار عماد را بالاتر از شهریار می‌داند. وی می‌گوید: شهریار تراش خاص زبان فارسی را گاهی رعایت نمی‌کرد، ولی زبان عماد شفاف و تراش‌داده‌شده‌است.در دوره‌ای که غزل در ادبیات ما شرایط خاصی داشت و به سکون و سرگردانی رسیده بود «محمد حسین شهریار»، «حسن رهی معیری» و «عماد خراسانی» هرکدام با زبان و بیان خاص خودشان در پی غزل اصیل و سنتی رفتند.
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی