کد خبر : 81488
/ 11:11
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد مطرح کرد:

دستیابی به شهر هوشمند با تغییر نگرش

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد دستیابی به شهر هوشمند را ملزم به تغییر نگرش دانست.

دستیابی به شهر هوشمند با تغییر نگرش

به گزارش شهرآرا آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، بتول گندمی در این باره گفت: ما در مشهد مجموعه ای که به صورت متمرکز برای تمام امور شهر تصمیم بگیرند و برنامه تدوین کنند، نداریم. در واقع شوراهای شهرها برای حوزه کاری شهرداری ها تصمیم گیرنده هستند.

وی ادامه داد: نگاه به شهرداری ها تا چند سال پیش نگاهی خدماتی بوده است و تلا ش ها در این راستاست که این نگاه تغییر کند و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی هم در حوزه کار شهرداری ها قرار بگیرد. من امیدوار هستم که مدیریت شهری متمرکز در آینده ای نزدیک برای شهرها حاصل شود. چون الان این مدیریت شهری را نداریم، نمی توان گفت که آیا بسترهای فراهم شده می تواند زیرساخت های لازم برای هوشمند شدن شهر مشهد را فراهم کند یا خیر؟

گندمی اضافه کرد: در حوزه عملکرد شهرداری، در شورای اول در سال ۸۱ قرار بر این شد که سند الکترونیکی شدن شهر مشهد تدوین شود. سال ۹۰ ارزیابی انجام شد که الکترونیکی شدن شهر مشهد در چه سطحی قرار دارد که وضعیت متوسط ارزیابی شد. نگاه دولت هم در الکترونیکی کردن شهرها این بود که مشهد در این باره دومین شهر کشور از نظر خدمات لازم و پشتیبانی های سخت افزاری و نر م افزاری باشد. اما عملا مشهد در جایگاه چهارم در این زمینه قرار دارد.

 

زیرساخت های فناوری در انحصار مناطق برخوردار

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: آنچه که اکنون ما در حوزه مدیریت شهری تحویل گرفتیم، نشان از آمادگی کم این مجموعه برای ورود به بحث هوشمند سازی شهرداشت. بخشی از این مسئله به این برمی گردد که زیرساخت های لازم به صورت کامل در سطح شهر وجود ندارد.

گندمی عنوان کرد: عمده تمرکز برای ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات، در مرکزیت شهر و مناطق برخوردار به وجود آمده است. مشکل اساسی تر تغییرات فرهنگی مورد نیاز در این زمینه است. این مشکلی است که تمام شهرهای کشور با آن روبه رو هستند و در مشهد این چالش جدی تر است. چون با ارزیابی هرم جمعیتی شهر مشهد و بررسی طبقه متوسط شهری، با وجود جمعیت حاشیه نشین بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ نفری متوجه می شویم که باید برای تغییر فرهنگی تلاش های خیلی وسیعی انجام شود که این تغییرات به شدت با مقاومت روبه رو است. شهر هوشمند نیازمند شهروند هوشمند است، برای اینکه این شهروند هوشمند باشد با دو مشکل اساسی روبه رو هستیم.

گندمی گفت: یکی اینکه شهروند بپذیرد که این روش برای او سودمند است و دیگر اینکه دسترسی های موارد مربوط به هوشمند سازی نیز برای شهروندان آسان باشد. در شهری مثل مشهد که حدود چهار ماه از سال به دلیل تعداد زیاد زائران و مسافران، جمعیتی چند برابر جمعیت عادی در آن ساکن هستند، با مشکلات زیرساختی روبه رو هستیم که در مواردی حتی تماس های ارتباطی ساده تلفنی نیز با مشکل مواجه می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد اظهار کرد: زمانی که زیرساخت های لازم فراهم نیست، شهروندان حتی پس از درک نیاز به استفاده از رو ش های فناورانه و هوشمند برای انجام امور نمی توانندآ نگونه که باید در این حوزه فعال باشند. موانع خیلی جدی در حوزه تغییر نگر ش های شهروندان وجود دارد که با نبود زیرساخت های لازم همراه می شود و حرکت مشهد به سمت هوشمندسازی را با مشکل مواجه می کند.

 

استفاده از سیاست های تشویقی

گندمی بیان کرد: درباره سوق دادن شهروندان به استفاده از خدمات شهر هوشمند، باید گاهی اوقات در بعضی زمینه ها شهروندان را وادار به پذیرش یکسری قوانین و مقررات کرد، مشابه کاری که بانک ها انجام دادند. در زمانی که بانک ها قصد تغییر سیستم را داشتند، هم ابزار اطلا ع رسانی به گستردگی کنونی نبود و هم فرهنگ سازی انجام نگرفته بود، اما بانک هاپذیرفتند که در افکار عمومی مورد نقد قرار بگیرند،ولی بتوانند سیستم مورد نظر را پیاده سازی کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه ما باید بعضی اجبارها و جریمه ها را برای شهروندان تعریف کنیم. به عنوان مثال در حوزه شهرسازی ما به شدت با فساد روبه رو هستیم و در گذشته به دلیل سنتی بودن روند انجام خیلی از کارها، امکان ایجادفساد بیشتر بود، اما با الکترونیکی شدن صدور بسیاری از مجوزها و پرداخت های الکترونیکی توسط شهروندان، دامنه گستردگی این فساد می تواند کاهش پیدا کند..

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد اظهار کرد: متأسفانه با وجود زحمات و هزینه های زیادی که برای استقرار سامانه الکترونیکی صدور مجوزها و پرداخت عوارض شهرداری کشیده شده است، تنها حدود یک درصد مردم از آن استفاده می کنند.

گندمی گفت: حالا اگر در این باره ما اجباری وارد نکنیم،ممکن است مدت زمان زیادی روند موجود ادامه پیدا کند. از این رو باید با قرار دادن جریمه ها و تشویق ها به تسریع در روند امور این چنینی کمک کنیم. هم اکنون نیز در مواردی مانند حمل و نقل عمومی این مسئله در حال انجام است،به صورتی که شهروندانی که من کارت ندارند، باید هزینه بیشتری را برای کرایه اتوبوس های درون شهری بپردازند.

 

تدوین برنامه عملیاتی برای هوشمندسازی شهر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد اظهار کرد: برنامه عملیاتی شهرداری در بحث هوشمندسازی شهر و تشویق مردم در استفاده از فناور ی های موجود در حال تدوین است ونشست های زیادی هم با متخصصان این حوزه داشته ایم.

وی تصریح کرد: معتقدیم که حتما باید بتوانیم ساز و کارهای مشارکت شهروندان را در اداره شهر ایجاد کنیم و درحوز ه های متعدد در تلاشیم تا این بحث را سازماندهی کنیم. اگر می خواهیم به سمت تحقق این برنامه ها و به سمت شهر هوشمند حرکت کنیم، باید در بدنه شهرداری نظام انگیزشی را ایجاد کنیم.

گندمی عنوان کرد: معتقدیم این برنامه که درحال تدوین است، باید بتواند مشارکت شهروندان را رقم بزند و در بحث مشارکت شهروندان حوزه فرهنگی باید متمرکز شود و درتغییر نگر ش ها کار کند. حوزه های دیگر نیز باید در ارتباط با قوانین مورد نیاز متمرکز شوند.

 

با مشکل نبود داده روبه رو هستیم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد تصریح کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که برنامه عملیاتی سال گذشته تا چه میزان محقق شده است. دوستان گزارش دادند که در بعضی از حوزه ها مانند حمل و نقل ما کمیت های قابل سنجشی داشته ایم. اما در بعضی حوزه ها مانند فرهنگ، ما به این کمیت های سنجشی دسترسی نداریم.

وی افزود: ما در خیلی از حوزه ها برای سنجش شرایط با مشکل داده روبه رو هستیم. باید در حوزه داده ها یک انقلاب در مجموعه شهرداری رخ بدهد تا بتوانیم به سنجش درستی از شرایط موجود برسیم. یکی از مسائل اصلی ما همین مشکل نبود داده هاست. بنابراین در قالب الزاماتی به شهرداری تکلیف شده است که در سه سطح برنامه که در دست اجرا دارد، توجه ویژ ه ای به بحث اطلاعات و داده های صحیح داشته باشد.

گندمی افزود: در ادامه باید گفت برنامه عملیاتی شهر هوشمند مشهد حتما باید با تمرکز بر مرکز پژوهش ها و پارک علم و فناوری تدوین شود. در یکسری حوزه ها زیرساخت ها فقط در مرکز شهر مهیاست و به همین دلیل در هوشمندسازی قسمت های حاشیه ای شهر با دشوار ی هایی روبه رو هستیم. به عنوان مثال در مناطق سه، چهار، پنج و شش مشهد اصلا زیرساخت های این حوزه فراهم نیست. به همین دلیل جدای از تدوین برنامه ها، باید به شهرداری تکلیف کنیم که به سمت ایجاد زیرساخت های لازم در نقاط کمتر برخوردار شهر برود تا بتوانیم حوزه هوشمندسازی را به تمام شهر تعمیم بدهیم.

گندمی گفت: از طرفی توقع مردم را نیز نباید خیلی بالا ببریم و باید بپذیریم که در بحث شهر هوشمند هنوز درحال تغییرات در گامهای اول هستیم و با شرایط آرمانی فاصله داریم. در پایان سال ۱۴۰۰ هم باید عملکردمان در این حوزه را نسبت به سال ۹۶بسنجیم تا ببینیم تا چه حد در این زمینه موفقیت داشته ایم.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی