• خانه
  • یادداشت
  • نقشه راه شهر هوشمند
کد خبر : 83075
/ 11:30

نقشه راه شهر هوشمند

روی‌آوردن به شهر هوشمند نه فقط به عنوان یک رویکرد مدرن و فناورانه، بلکه به عنوان راهکارکلیدی برای فائق‌آمدن بر تهدیداتی همچون فقر، اختلاف طبقاتی، بیکاری، معضلات اجتماعی و کمبود انرژی مطرح است که تحقق این امر بدون داشتن نقشه‌راه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تدوین نقشه‌راه اولین قدم در زمینه حرکت به سمت شهر هوشمند است.

نقشه راه شهر هوشمند

این نقشه‌راه مدیران شهری و تصمیم‌گیرندگان را به اجرای خدمات نوآورانه و کارآمد تشویق می‌کند. چرا که برخلاف زیرساخت‌های معمول، پروژه شهرهوشمند اساسا به وسیله قوانین تجاری و حاکمیتی به اجرا در می‌آید و نیازمند ایجاد یک اکوسیستم جدید برای شهرهاست. برای اجرای نقشه راه شش مرحله تعریف می‌شود که به عنوان الزامات اساسی نقشه‌راه شهرهوشمند از آن نام برده می‌شود، شامل: تعریف چشم انداز، برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، تحویل و اجرا.در مرحله چشم انداز راهبرد شهرهوشمند به وسیله مدیریت شهری و ذی‌نفعان مرتبط توسعه پیدا کرده‌است و از چارچوب ویژه و مدل رشدیافته‌ای برای شهرهوشمند استفاده می‌شود. براساس این راهبرد هدف نهایی به نحوی تعریف می‌شود که در یک بازه زمانی معین قابل تحقق باشد.در مرحله برنامه‌ریزی پروژه و طرح برنامه‌ریزی شده، برای موارد تجاری و اهداف راهبردی توسعه پیدا می‌کند. تعریف پروژه، بودجه و برنامه جامع تدوین شده و برای اینکه تعریف روشنی از اهداف و منافع موردنیاز و همچنین نقاط بحرانی پروژه به‌دست آید، برنامه جامع تدوین شده و بر مبنای آن پروژه‌ها و بودجه مورد نظر در نظر گرفته می‌شود. برنامه مدیریت پروژه برای به‌کارگیری خدمات شهرهوشمند بر روی پلت فرم شهرهوشمند ایجاد شده و در برگیرنده حوزه، ریسک، بودجه، تغییر درخواست و موضوعات مختلف است که برای کنترل و حمایت و تضمین کیفیت پروژه تعریف شده است. درمرحله طراحی نیازمندی‌های کسب وکار مستند‌سازی شده‌است و خدمات هوشمند عمومی طراحی و ایجاد می‌شوند. به منظور ایجاد یک پروسه کسب وکار، معماری نرم‌افزار، خلأهای نرم افزاری، تأثیر تغییرات، امنیت برنامه‌ها و زیرساخت‌های فنی درنظرگرفته می‌شوند. در این مرحله، طرح اولیه تهیه می‌شود تا نشان دهد مدیران شهری و شهروندان و کسب وکارها چگونه عمل کنند و از خدمات شهرهوشمند بر روی پلت فرم شهرهوشمند بهره‌مند شوند.
در مرحله ساخت خدمات شهرهوشمند براساس طراحی و استفاده از پلت فرم شهرهوشمند به‌کارگرفته می‌شود. تست خدمات شهرهوشمند همان‌طور که در برنامه‌ریزی مدیریت ارزیابی تعریف شده‌است، انجام می‌گیرد. در مرحله تحویل به‌دنبال دریافت بازخورد از کاربران سیستم‌ها که دربرگیرنده آزمایش سیستم برای دریافت نظرات کاربران، آموزش به آن‌ها، دریافت بازخورد و انجام ارزیابی برای ادامه کاراست، سازمان پشتیبانی که به مدیران شهری برای اجرای هر چه بهتر اهداف طرح توسعه شهرهوشمند کمک کند نیز ایجاد می‌شود. درمرحله اجرا فعالیت‌هایی انجام می‌شود که دقیقا برای اجرا و پشتیبانی از خدمات شهرهوشمند در راستای حمایت از کسب و کارهای واقعی است. اما دانش‌های ویژه‌ای که در برگیرنده نقشه‌راه شهرهوشمند هستند به ترتیب زیر تعریف می‌شوند:
مدیریت پروژه: روش‌هایی برای برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد پروژه فراهم می‌کند که با روش‌های عمومی مدیریت پروژه مرتبط است. مدیریت کیفیت، وظیفه و برنامه‌هایی برای کنترل کیفیت پروژه، کنترل و اجرای کار، ارزیابی فرایند پروژه و اجرای استاندارد‌ها تعیین و تعریف می‌کند.
مدیریت پردازش و نیازمندی‌ها: نیازمندی‌های کاربران و مدیریت را تعریف می‌کند همچنین طراحی پروسه کسب و کار و کنترل آن، توسعه نرم‌افزاری، آزمایش عملکرد و برنامه‌ریزی تداوم کسب و کار را مدیریت می‌کند.
مدیریت اطلاعات: دارایی‌های ادارات شهری اعم از داده و اطلاعات از لحاظ ارزش، مفید بودن، امکان دست‌یابی و امنیت اطلاعات را سازمان‌دهی می‌کند که در برگیرنده وظایف مربوط به مدیریت نیازمندی‌های اطلاعاتی، مدیریت استانداردها و امنیت و کنترل اطلاعات است.
مدیریت فناوری: روشی برای طراحی، توسعه، آزمایش و اجرای نرم افزارها و زیرساخت‌ها و مؤلفه‌های موردنیاز برای خدمات شهرهوشمند تعریف می‌کند.
به طور کلی با گسترش شهرهای هوشمند، از بسیاری از مشکلات موجود در کلان‌شهرها کاسته می‌شود و شهرهای بزرگ تبدیل به محیط‌هایی برای زندگی مطلوب خواهند شد.
رقیه حاجی زاده 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی