صاحب امتیاز:   شهرداری مشهد مقدس

مدیر عامل موسسه فرهنگی شهرآرا : مجید خرمی

موسسه شهر آرا به عنوان رسانه تخصصی شهر مشهد با توجه به اهمیت ویژه شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور در بعد ملی و پایتخت معنوی جهان اسلام در بعد فرا ملی و همچنین انعکاس به موقع تمامی رخداد‌های خبری بزرگترین کلانشهر مذهبی  جهان در صدد ایجاد یک پایگاه برخط(online) با عنوان شهرآرا آنلاین می‌باشد.

چشم انداز

اطلاع رسانی شفاف، صحیح و تاثیر گذار به منظور ارتقاء جایگاه  شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران در تصمیمات کلان کشور و اذعان عمومی

ضرورت ایجاد

معرفی مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی در سطح جهان

گسترش و پتانسیل خبری بالای شهر مشهد

محدودیت حجمی روزنامه در انعکاس  مطلوب و کامل تولیدات محتوایی و خبری موسسه شهر آرا

ماموریت

اطلاع رسانی دقیق وآگاهانه در سه حوزه شهری، ملی و بین المللی

شهری:اطلاع رسانی به شهروندان مشهدی از رخ دادها  واتفاقات مهم شهری، کشوری و بین المللی مرتبط به مشهد

ملی:اطلاع رسانی به هموطونان از رخ دادها  واتفاقات مهم ملی در سطح مشهد وتبیین جایگاه اهیمت  مشهد در کشور

بین المللی: ارائه یک الگوی اسلامی ایرانی به عنوان یک کلانشهر مذهبی از مشهد و ارتقاء جایگاه شهر مشهد در اذهان عمومی

اهداف و رسالت ها

افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به وجود پتانسیل های مشهد

تاثیر گذاری بر تصمیمات مسوولین ارشد استانی و کشوری در خصوص شهر مشهد

ارتقاء جایگاه و اهمیت  مش دومین کلانشهر کشور در اذهان عمومی

تثبیت مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام

ترویج فرهنگ رضوی در حوزه های گوناگون شهری به عنوان الگویی برای جهان اسلام

معرفی مشهد به عنوان قطب گردشگری مذهبی و تفریحی

تحلیل و ارائه راهکار برای حل مشکلات کلان شهر

افزایش تعلق خاطر مسئولین وشهروندان نسبت به شهر مشهد

استفاده از ظرفیت مسئولان و کارشناسان ملی و بین المللی برای تثبیت جایگاه مشهد در مسائل فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور

استراتژی

استفاده از قالب های جدید اطلاع رسانی و گسترش ارتباطات در حوز های مردمی و مسئولین

سیاست های اجرایی

سوژه: پرداختن به سوژه های کلان شهرمشهد که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته اند

قالب: ابداع و نوآوری در روش ها و قالب های اطلاع رسانی

مخاطب: افزایش ارتباط دو سویه با مردم و مسئولین به عنوان مخاطبین اصلی

 -------------------------------------------------

تلفن دفتر مرکزی : (5 خط ) 5 - 37288881

روابط عمومی  : 37243110

روابط عمومی ( نمابر ) : 37231408

تحریریه ( نمابر ) : 7231407

آگهی (  نمابر ) : 37231409

توزیع و امور مشترکین : 37263547

 -------------------------------------------------

آدرس ایمیل :  info@shahraraonline.com

-------------------------------------------------

شماره پیامک : 30007289

-------------------------------------------------

نشانی : مشهد / خیابان دانشگاه / نبش دانشگاه یک