• خانه
  • گرافیک
  • کارتون/ احتمال خطر مرگ با استفادۀ بی‌رویه از داروهای نیروزای حیوانی
کد خبر : 74818
/ 19:46

کارتون/ احتمال خطر مرگ با استفادۀ بی‌رویه از داروهای نیروزای حیوانی

کارتون/ احتمال خطر مرگ با استفادۀ بی‌رویه از داروهای نیروزای حیوانی

احتمال خطر مرگ با استفادۀ بی‌رویه از داروهای نیروزای حیوانی

 

طرح: علی معصوم‌بیگی

104678.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی