• خانه
  • گرافیک
  • کارتون/ کمبود سوخت‌های فسیلی و ضرورت استفاده از انرژی پاک
کد خبر : 74981
/ 20:42

کارتون/ کمبود سوخت‌های فسیلی و ضرورت استفاده از انرژی پاک

کارتون/ کمبود سوخت‌های فسیلی و ضرورت استفاده از انرژی پاک

کمبود سوخت‌های فسیلی و ضرورت استفاده از انرژی پاک

 

طرح: علی معصوم‌بیگی

104966.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی