• خانه
  • گرافیک
  • کارتون / تولید پراید از سال آینده متوقف می‌شود
کد خبر : 75003
/ 20:36

کارتون / تولید پراید از سال آینده متوقف می‌شود

کارتون / تولید پراید از سال آینده متوقف می‌شود

تولید پراید از سال آینده متوقف می‌شود

 

طرح: علی معصوم‌بیگی 

 

105005.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی