• خانه
  • گرافیک
  • کارتون/ در حاشیۀ خارج شدن پیاز زعفران از کشور
کد خبر : 75047
/ 20:11

کارتون/ در حاشیۀ خارج شدن پیاز زعفران از کشور

کارتون/ در حاشیۀ خارج شدن پیاز زعفران از کشور

در حاشیۀ خارج شدن پیاز زعفران از کشور

 

طرح: علی معصوم‌بیگی

105074.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی