• خانه
  • یادداشت
  • فرهنگ ژن‌‌های خوب
کد خبر : 75311
/ 08:32
علیرضا لبش

فرهنگ ژن‌‌های خوب

فرهنگ ژن‌‌های خوب

در علوم تربیتی می‌گویند کودکان از رفتار والدین الگوبرداری می‌کنند، نه گفتار آن‌ها. الگوی افراد در جامعه هم شخصیت‌های مهم و حاکمان هستند. افراد جامعه بیشتر از گفتار تحت‌تأثیر رفتار حاکمان و نخبگانشان هستند.
وقتی نخبگان منتخب یک جامعه به حضور فرزندانشان در کشور‌های دیگر و ژن خوب آن‌ها افتخار می‌کنند و اصلا رفتار ناصحیح خود و فرزندانشان را نمی‌بینند و بعد شعار مبارزه با فساد و تبعیض طبقاتی می‌دهند دم خروس از زیر کلاهشان پیداست.
هر‌چقدر برای فرهنگ‌سازی تبلیغاتی در رسانه‌‌ها هزینه شود باز با یک رفتار ناصحیح مسئول محترمی‌ بر‌باد می‌رود. با تکرار این رفتار‌ها کل آن ژانر تبلیغاتی اثرگذاری خود را از‌دست می‌دهد و به ضد‌تبلیغ بدل می‌شود.
گاهی برای فرهنگ‌سازی بهتر است، به‌جای خرج‌کردن بودجه‌‌های کلان برای تولید آثار تبلیغی شیک، رفتار مسئولان و شخصیت‌های تأثیرگذار اجتماعی تغییر کند. رفتار این افراد مهم اجتماعی به‌آسانی تغییر نمی‌کند؛ آموزش رفتار‌های صحیح اجتماعی از سنین پایین در خانواده و مدرسه اتفاق می‌افتد.
زندگی لاکچری و وضعیت وی‌آی‌پی همان‌چیزی است که باعث دور‌شدن این بزرگان از افراد عادی جامعه و بروز رفتار‌های ضد‌اجتماعی از‌طرف آن‌ها می‌شود. مدارس ویژه و خاص برای فرزندان مسئولان در اکثر مواقع اثر معکوس دارد و به‌جای تربیت صحیح موجب تربیت ایزولۀ آن‌ها می‌شود، تربیتی ایزوله‌ای که آن‌ها را تبدیل به ناشهروند می‌کند، ناشهروند‌انی که به‌جای حس مسئولیت اجتماعی مدام دنبال طلب خود از اجتماع هستند. این طلبکار‌های حرفه‌ای از همه‌کس و همه‌چیز شکایت دارند و خدمت‌رسانی ابر و باد و مه و خورشید و فلک را وظیفۀ آن‌ها و حق مسلم خود می‌دانند.
 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی