• خانه
  • گرافیک
  • پلمب ۶۰ مرکز مخفی و غیر مجاز عرضۀ قلیان در مشهد
کد خبر : 75768
/ 18:23

پلمب ۶۰ مرکز مخفی و غیر مجاز عرضۀ قلیان در مشهد

طرح: علی معصوم بیگی

پلمب ۶۰ مرکز مخفی و غیر مجاز عرضۀ قلیان در مشهد

106124.jpg 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی