• خانه
  • گرافیک
  • برای خرابه‌های شام
کد خبر : 76018
/ 20:43

برای خرابه‌های شام

به اشک من جگر تازیانه خون می‌شد یکی نگفت که این دخترک مسلمان است

برای خرابه‌های شام

طرح: زهرا کیانی/ کانون هنر شیعی
106458.jpg
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی