• خانه
  • گرافیک
  • عصای سفید و ویلچر به منزلۀ فرمان ایست است
کد خبر : 76202
/ 21:27

عصای سفید و ویلچر به منزلۀ فرمان ایست است

براساس قانون جدید، عصای سفید و ویلچر به منزلۀ فرمان ایست است و در صورت تصادف، رانندگان مقصر هستند.

عصای سفید و ویلچر به منزلۀ فرمان ایست است

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا
106663.jpg 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی