• خانه
  • گرافیک
  • در حاشیه پاک شدن نام آیت الله هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه آزاد مشهد
کد خبر : 76295
/ 19:55

در حاشیه پاک شدن نام آیت الله هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه آزاد مشهد

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا

در حاشیه پاک شدن نام آیت الله هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه آزاد مشهد

در حاشیه پاک شدن نام آیت ا...هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه آزاد مشهد

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا
106776.jpg
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی