• خانه
  • گرافیک
  • دکتر روحانی: ترامپ تاریخ و جغرافیا بخواند
کد خبر : 76325
/ 21:24

دکتر روحانی: ترامپ تاریخ و جغرافیا بخواند

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا

دکتر روحانی: ترامپ تاریخ و جغرافیا بخواند

دکتر روحانی: ترامپ تاریخ و جغرافیا بخواند

دکتر روحانی: ترامپ تاریخ و جغرافیا بخواند طرح: رضا جنگی/ شهرآرا

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا
 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی