• خانه
  • گرافیک
  • اعتراض وزیر بهداشت به بالا بودن نمک در نان
کد خبر : 76454
/ 14:11

اعتراض وزیر بهداشت به بالا بودن نمک در نان

طرح: سمیه شوقی/ شهرآرا

اعتراض وزیر بهداشت به بالا بودن نمک در نان

اعتراض وزیر بهداشت به بالا بودن نمک در نان
107004.jpg
طرح: سمیه شوقی/ شهرآرا 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی