• خانه
  • گرافیک
  • سرانه مصرف مطبوعات در مشهد خیلی پایین است
کد خبر : 76538
/ 16:51

سرانه مصرف مطبوعات در مشهد خیلی پایین است

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا

سرانه مصرف مطبوعات در مشهد خیلی پایین است

سرانه مصرف مطبوعات در مشهد خیلی پایین است
107119.jpg
طرح: رضا جنگی/ شهرآرا 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی