• خانه
  • گرافیک
  • بحران آب در مشهد نگران کننده است
کد خبر : 76589
/ 18:17

بحران آب در مشهد نگران کننده است

طرح: سمیه شوقی

بحران آب در مشهد نگران کننده است

بحران آب در مشهد نگران کننده است

107162.jpg

طرح: سمیه شوقی

 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی