• خانه
  • گرافیک
  • رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران: هیچ جای ایران مصون از زلزله نیست
کد خبر : 77182
/ 10:47

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران: هیچ جای ایران مصون از زلزله نیست

طرح: رضا جنگی

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران: هیچ جای ایران مصون از زلزله نیست

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران: هیچ جای ایران مصون از زلزله نیست
108071.jpg
طرح: رضا جنگی
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی