• خانه
  • گرافیک
  • تأثیر آلودگی های صنعتی در ايجاد بیماری‌ های اعصاب و روان
کد خبر : 77540
/ 12:30

تأثیر آلودگی های صنعتی در ايجاد بیماری‌ های اعصاب و روان

طرح: رضا جنگی

تأثیر آلودگی های صنعتی در ايجاد بیماری‌ های اعصاب و روان

تأثیر آلودگی های صنعتی در ايجاد بیماری‌ های اعصاب و روان
108499.jpg
طرح: رضا جنگی 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی