• خانه
  • گرافیک
  • در نیمه اول امسال بیش از ۸ هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند
کد خبر : 77728
/ 09:20

در نیمه اول امسال بیش از ۸ هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند

طرح: رضا جنگی

در نیمه اول امسال بیش از ۸ هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند

در نیمه اول امسال بیش از ۸ هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند
108749.jpg
طرح: رضا جنگی 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی