• خانه
  • گرافیک
  • تقریبا نیمی از تماس ها با آتش نشانی، مزاحمت تلفنی است
کد خبر : 78661
/ 14:44

تقریبا نیمی از تماس ها با آتش نشانی، مزاحمت تلفنی است

طراحی: مرجان باقری/ شهرآرا

تقریبا نیمی از تماس ها با آتش نشانی، مزاحمت تلفنی است

109875.jpg 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی