کد خبر : 83751
/ 11:34
سخنگوی شرکت آبفای مشهد از افزایش تصفیه خانه های فاضلاب در شهر می گوید

سرانه مصرف آب برای هر شهروند مشهدی130لیتر در شبانه روز است

سخنگوی شرکت آبفای مشهد با بیان اینکه سرانه مصرف آب برای هر شهروند مشهدی 130لیتر در شبانه روز است،می‌گوید: کاهش بارندگی و افت ذخیره آب پشت سدها شرایطی را رقم زده است که نیازمند همکاری همه شهروندان در مدیریت مصرف آب هستیم.

سرانه مصرف آب برای هر شهروند مشهدی130لیتر در شبانه روز است

نجمه سرباز-شهرآراآنلاین،محمدمحمدزاده در گفتگو با شهرآراآنلاین ،تعداد مشترکان آب یک میلیون و 280هزار و تعداد مشترکان فاضلاب 881هزار مشترک در مشهد اعلام کرده و می‌افزاید:منابع تامین آب شرب مشهد از 470حلقه چاه،2قنات و یک چشمه و همچنین سدهای طرق،کارده و ارداک تامین می‌شود.

وی خاظرنشان می کند:در حال حاضر 5تصفیه خانه فاضلاب در دست بهره برداری است که حجم این تصفیه‌خانه‌ها به ترتیب،پرکند‌آباد یک 15هزارمترمکعب در شبانه روز، پرکندآباد دو 60هزارمتر مکعب در شبانه روز،اولنگ 25هزار متر مکعب در شبانه روز،التیمور 80هزارمترمکعب در شبانه روز و خین عرب 83هزارمترمکعب در شبانه روز می‌باشد.

وی از تدابیر اندیشیده شده به منظور افزایش تصفیه خانه‌های فاضلاب در مشهد می‌گوید و تصریح می‌کند:بدین ترتیب که برنامه‌های آینده اجرای تصفیه خانه‌‌های فاضلاب شامل ارتقای ظرفیت تصفیه خانه پرکندآباد2 با حجم 140هزارمتر مکعب در شبانه روز واحداث چند تصفیه خانه فاضلاب شامل تصفیه خانه طبرسی شمالی با  ظرفیت91 هزار متر مکعب ،تصفیه‌خانه خین عرب مدول دوم با حجم 127هزارمتر مکعب در شبانه روز و مدول سوم تصفیه خانه اولنگ با ظرفیت 98هزارمترمکعب در شبانه روز می‌باشد که فعلا در مرحله جذب سرمایه گذار است،همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب تانکری سپتاژ با حجم 3 هزار متر‌ مکعب در شبانه‌روز در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی،پساب حاصل از تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی در تصفیه خانه‌ها بر اساس قانون در اختیار شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان قرار می‌گیرد تا از طریق خطوط انتقال به اراضی کشاورزی منتقل و در آبیاری اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.لذا پساب‌های حاصل تصفیه خانه‌های فاضلاب از دشت مشهد و حوزه آبریز آن خارج نمی‌شود.

محمدزاده در خصوص سئوالی مبنی بر استفاده از آب پساب به منظور استفاده در مصارف خانگی و شرب می افزاید:بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی ایران استفاده از آب پساب در آبیاری اراضی کشاورزی و یا تخلیه آبهای سطحی پیش‌بینی شده است و استاندارد داخلی برای استفاده از پساب در بخش شرب تعریف نشده است.از سوی دیگر به لحاظ علمی امکان تصفیه فاضلاب به گونه‌ای که پساب آن قابلیت شرب داشته باشد فراهم است ،اما با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی کشورمان و سایر ملاحظات و هزینه بسیار بالای این کار این موضوع در دستورکار قرار ندارد.

وی در پایان می گوید:به رغم اینکه متولی فضای سبز شهری شهرداری است لذا شرکت آبفای مشهد پیرو ابلاغ بخش‌نامه وزارت کشور و به منظور همکاری با شهرداری به منظور آبیاری فضای سبز پس از تصفیه در تصفیه خانه‌های لوکال شهرداری توافق نموده است.

 

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی