کد خبر : 85031
/ 09:40

گزارش شهردار از جلسه با رئیس جمهور

نوبت به اینجانب که رسید ، عرض کردم «با روش و منش موجود که بیشتر حال و هوای دولتی دارد این دکترین رئیس جمهور اجرایی نخواهد شد ، همچنان که در ۶ ماهه گذشته نشده است ، آنچه در این جلسه به استحضار رسانده شد جریان عادی ساخت و ساز مسکن در کشور است و هیچ ارتباطی با برنامه های آقای رئیس جمهور ندارد.»

گزارش شهردار از جلسه با رئیس جمهور

جلسه امروز با رئیس جمهور محترم نشان از اهمیت« بازآفرینی بافت های فرسوده کشور» نزد ايشان داشت . تا آنجا که حدود دو ساعت سخنان استانداران و شهرداران را شنیدند و در این گپ و گفتگو دغدغه های خودشان را در ساز و کار رسیدن به هدف بیان کردند .
نوبت به اینجانب که رسید ، عرض کردم «با روش و منش موجود که بیشتر حال و هوای دولتی دارد این دکترین رئیس جمهور اجرایی نخواهد شد ، همچنان که در ۶ ماهه گذشته نشده است ، آنچه در این جلسه به استحضار رسانده شد جریان عادی ساخت و ساز مسکن در کشور است و هیچ ارتباطی با برنامه های آقای رئیس جمهور ندارد.»
پیشنهاد کردم آقای رئیس جمهور از شهرداران کلانشهرها که در راس یک نهاد عمومی قدرتمند قرار دارند برای پیشبرد اهداف خود بهره گیرند ، زیرا هر اقدامی بدون درنظر گرفتن نهاد شورا و شهرداری در شهرها ابتر خواهد ماند .
خوشبختانه دو تصمیم مبارک گرفته شد ، یکی جلسه اختصاصی برای مشکلات شهر مشهد که روز شنبه به ریاست معاون ایشان آقای دكتر نهاوندیان تشکیل خواهد شد و دیگری تشکیل جلسه با حضور شهرداران کلانشهرها برای اجرایی کردن دستور رئیس جمهور در جهت بازآفرینی بافت های فرسوده کشور .
البته بنظرم میرسد که آقای دکتر روحانی برای این تصمیم خود که می تواند محرکی برای اشتغال نیز باشد ، بهتر است یک «برند» نام‌گذاری کند که در کشور نشان شود. ايام بكام.
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی