• خانه
  • یادداشت
  • به دنبال افزایش میزان تولید
کد خبر : 85158
/ 10:13
علی رسولیان

به دنبال افزایش میزان تولید

به منظور حمایت از صنعت در خراسان رضوی ضروری است که شرایطی فراهم کنیم تا در آن واحدهای صنعتی بتوانند نحوه تولید خود را اصلاح کنند.

به دنبال افزایش میزان تولید

بر این اساس باید با اقدامات حمایتی واحدهای تولیدی را به سوی اصلاح فرآیند تولید، نوسازی تجهیزات و به‌روزرسانی محصولات سوق داد. در واقع هر روز که می‌گذرد رقابت بین کشورهای تولید کننده درخصوص تولید با هزینه کمتر بیشتر می‌شود. این مسئله به معنی این است که شیوه‌های قدیمی تولید دیگر قادر به رقابت در بازار نیستند و باید در آن‌ها تجدید نظر شود. در فرآیند نوسازی ممکن است واحدی تجهیزات خود را کم و زیاد و یا بخشی از خط تولید را تعطیل کند. در چنین فرآیندی نباید یک واحد تولیدی با استفاده از همان شیوه‌های قدیمی و فقط برای اینکه بیان شود که این خط تولید همچنان دایر است، به فعالیت خود ادامه دهد. در واقع این خط برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و باید آن را تعطیل کند. در این بین باید به تولیدکننده کمک شود تا واحد جدیدی را که صرفه اقتصادی دارد، جایگزین خط تولید قدیم کند.
باید شرایطی ایجاد کرد تا میزان تولید در خراسان رضوی افزایش یابد. رسیدن به این هدف می‌تواند از طریق اصلاح شیوه تولید قدیمی، استقرار خط تولید جدید و تولید محصول جدید باشد. اهتمام به این مسئله سبب می‌شود تا بنگاه‌هایی که جایگزین واحدهای قدیمی شده‌اند بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. همین مسئله در خراسان‌ رضوی به اجرا درآمد، به طوری که طی چند‌ماه اخیر با پیگیری مسائل و مشکلات تولید، تأمین اعتبار، کمک به استقرار خط تولید جدید و نوسازی تجهیزات واحدهایی که ادامه فعالیت آن‌ها دیگر صرفه اقتصادی نداشت، موفق به بازگرداندن تعدادی از صنایع به چرخه تولید شدیم. همین مسئله سبب شد تا این روزها چندین واحد تولیدی دوباره به چرخه اقتصاد استان بازگردد و استخدام نیرو نیز داشته باشند. در این راستا برخی از واحدهای تولید لوازم خانگی که از چرخه تولید خارج شده بودند، به زودی با جذب سرمایه‌گذار جدید تولید را دوباره آغاز خواهند کرد. همچنین چند واحد تولید رب گوجه‌فرنگی در استان که تولید آن‌ها متوقف شده بود، ضمن اینکه دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند، مقرر شده است که بخشی از تولیدات آن‌ها به روسیه نیز صادر شود.
در نهایت باید توجه داشت که اکنون چین بیشترین خروج بنگاه‌های قدیمی از چرخه تولید و نوسازی و جایگزینی آن‌ها را با واحدهای جدید دارد. این مسئله به این کشور کمک کرده است تا همواره خود را با نیاز بازار تطبیق دهد. ما نیز باید به بنگاه‌هایی که دیگر محصولات آن‌ها غیراقتصادی است، کمک کنیم تا با نوسازی خطوط تولید و یا تولید محصولات جدید دوباره وارد بازار شوند. البته در این بین واحدهایی هستند که همچنان تولید آن‌ها توجیه اقتصادی دارد اما مشکلات دیگری دارند. براین اساس باید با رفع مشکلات این واحدها بسترهای بازگشت به چرخه تولید را برای آن‌ها فراهم کنیم.
علی رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی