• خانه
  • یادداشت
  • آزادی در عقیده و اندیشه
کد خبر : 85544
/ 11:12
حجه الاسلام واعظ موسوی،کارشناس مذهبی:

آزادی در عقیده و اندیشه

اگر بنا باشد براي ترکيب «کرامت انساني» يک تعريف داشته باشيم، ميتوانيم بگوييم به اين معناست که انسان به اين باور برسد که يک موجود بي ارزش نيست، جايگاه والايي دارد، اشرف مخلوقات است و خداوند از روح خودش در او دميده است.

آزادی در عقیده و اندیشه

معنا و مفهوم «حقوق بشر» نيز مشخص است يعني اينکه تمام انسان‌ها در زندگي خود از حق و حقوقي برخوردار هستند، حقوقي که به عنوان استانداردهاي جمعي شناخته مي‌شود و حکم يک مرجع مستند و موثق را دارند. درواقع حقوق بشر يک چيز است و کرامت‌انساني چيزي ديگر. اما اين بدين معني نيست که نمي‌تواند بين آن‌ها ارتباطي وجود داشته باشد. انسان چون کرامت دارد، بزرگ است، کرامت دارد، ارجمندي دارد، گل سرسبد آفرينش و جانشين خداوند بر روي زمين است، پس، از حقوقي برخوردار است که حالا اصطلاحا از آن با عنوان حقوق بشر ياد مي‌شود. برايش منشور هم وجود دارد و علاوه بر اين، در آيات، روايات و آموزه‌هاي ديني و اسلامي ما نيز حقوق انسان به عنوان اشرف مخلوقات مورد توجه قرار گرفته است که مصاديق زيادي هم دارد. به عنوان مثال انسان‌ها حق ندارند انسان‌هاي ديگر را از خودشان پايين‌تر ببينند، با ديده حقارت به آن‌ها نگاه کنند و آن‌ها را مورد تمسخر قرار بدهند و سبک بشمارند. حق ندارند حقوق شخصي يک فرد را ضايع کنند و در خلوت انساني او نفوذ کنند. از مصاديق ديگر اين قضيه که انسان‌ها موظف به رعايت آن هستند مي‌توان به اين مورد اشاره کرد که نبايد آزادي انسان‌ها را سلب کرد. البته اين بدين معنا نيست که آزادي او به آزادي همنوعانش لطمه‌اي وارد کند و مزاحمتي براي آنان ايجاد کند. با ملاحظه اين نکته و توجه به اين مسئله، انسان آزاد آفريده شده است و به عبارت ديگر نبايد او را به بند کشيد. انسان در عقايد و انديشه خود آزاد است. حق نداريم او را مجبور به داشتن يک تفکر و انديشه خاص بکنيم. مورد ديگر، بحث آبروي انسان است. آبروي انسان از کعبه هم محترم‌تر و بزرگ‌تر شمرده شده است. پس، بايد به آن اهميت داد و آن را محترم شمرد. مالکيت شخصي‌اش نيز همين‌طور. جان و مالش همين‌طور. حيثيت و ناموسش نيز همين‌طور. انسان موجودي است که از قدرت اختيار برخورداراست و حق انتخاب دارد. در‌نهايت فراموش نکنيم که هرکدام از اين مصاديق که گفته شد و البته نمونه‌هاي ديگري که وجود دارد اگر بي‌اهميت تلقي شود و به آن‌ها اعتنايي نشود، مصداق بارز خدشه‌دار‌کردن کرامت‌انساني است. به عبارت ديگر رعايت‌نکردن هرکدام از اين عوامل مي‌تواند مصداقي باشد براي بحث ناديده‌گرفتن کرامت‌انساني 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی