کد خبر : 86938
/ 07:49

موافقت با ساخت پروژه مشارکتی مسکن ارزان‌قیمت

شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه ابلاغی به مدیریت شهری با جزئیات قرارداد مشارکتی پروژه علویه موافقت کرد.

موافقت با ساخت پروژه مشارکتی مسکن ارزان‌قیمت

شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه ابلاغی به مدیریت شهری با جزئیات قرارداد مشارکتی پروژه علویه موافقت کرد. لایحه شهرداری مشهد با موضوع قرارداد مشارکتی پروژه علویه ١١دی٩۶ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مطرح شد و به تصویب رسید.

در ماده‌واحده این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد پس‌از اخذ موافقت مراجع ذی‌صلاح، پروژه مشارکتی علویه را با مشارکت و سرمایه‌گذاری مؤسسه خیریه مسکن‌سازان اهل‌بیت توس، در زمینی به مساحت تقریبی١۶.٣١۴ مترمربع واقع‌در بولوار پنجتن، خیابان پنجتن‌۴٧، با مساحت کل زیربنای ٢٠،٨۴٧ متر‌مربع و مبلغ کل سرمایه‌گذاری معادل ٣٣١.٠۴٧.٠٠٠.٠٠٠ریال بر‌اساس قرارداد مشارکتی و جداول و مدارک پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اجرا کند.

با‌توجه‌به اینکه پروژه مذکور در منطقه کم‌برخوردار واقع و نرخ بازده داخلی پروژه نیز منفی است، درراستای ترغیب و ایجاد مشوق سرمایه‌گذار به‌منظور احداث بنا و ایجاد اشتغال در منطقه محروم و همچنین با‌توجه‌به اینکه واحدهای احداثی در این پروژه به اقشار کم‌درآمد (معلولان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره)) با مساعدت خیران واگذار خواهد شد، شهرداری مشهد باید برای صدور پروانه به‌‌رایگان اقدام کند.سهم‌الشرکه نهایی شهرداری برای ارزش زمین واگذاری، به ١۶‌درصد و سهم‌الشرکه نهایی سرمایه‌گذار به ٨۴‌درصد تغییر یافته است و تقسیم منافع (عرصه و اعیان پروژه یاد‌شده) نیز باید بر‌همین‌مبنا صورت پذیرد.شهرداری مشهد مکلف است مکانیزم نظارت بر واگذاری واحدهای احداثی به اقشار مذکور را در قرارداد لحاظ کند.همچنین در‌صورت تمایل سرمایه‌گذار، به شهرداری مشهد اجازه داده شد به نرخ کارشناسی مندرج در گزارش رسمی دادگستری به مبلغ ۵‌میلیارد و ٩٨۴‌میلیون‌ریال ارزش ملک را به‌صورت اقساطی با نظر شهردار به سرمایه‌گذار واگذار کند.درصورت واگذار‌نشد ن واحدها به جامعه‌هدف فوق، شهرداری مکلف است تمام حق و حقوق خود بابت پروانه را به نرخ روز محاسبه و دریافت کند.

شهرداری مشهد موظف است گزارش واگذاری واحدهای احداثی به جامعه‌هدف را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت،گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه کند.

﷯ 

لایحه تعیین قائم‌مقام ذی‌حساب (شهردار) ١١‌دی سال گذشته با قید دو‌فوریت در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و ضمن موافقت با دو‌فوریت آن به تصویب رسید. در ماده‌واحده این مصوبه آمده است: به استناد تبصره بند‌٣٠ ماده‌٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتصاب آقای محمد‌رضا کلایی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، به‌عنوان قائم‌مقام شهردار در امور ذی‌حسابی، تأیید شد.

﷯ 

اصلاح بودجه سال‌١٣٩۶ شهرداری مشهد که ١١‌دی سال گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مطرح شده و به تصویب رسیده بود، به مدیریت شهری ابلاغ شد.

مکانیزم برآورد درآمدهای عمومی عمدتا ناشی از ترکیب عملکرد هفت‌ماهه سال جاری و پنج‌ماهه سال گذشته است که با‌توجه‌به شرایط خاص حاکم بر ١١‌ماه منتهی به٣١/٠۶/١٣٩۶ (مانند اعمال تخفیف‌ها، فروش طبقه مازاد و درآمدهای خاص) تحقق این درآمدها مبهم است؛ لذا برای حفظ انگیزه در مجموعه شهرداری، سقف درآمد حفظ ولی در مدیریت هزینه‌ها، انقباضی اقدام شود.

شهرداری مشهد موظف شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، برنامه‌های مدنظر درباره تحقق منابع درآمدی این مصوبه را به شورای اسلامی شهر ارائه کند. همچنین مدیریت شهری باید ظرفیت‌های درآمدی مغفول‌ را شناسایی، برنامه‌ریزی و گزارش آن را به کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر ارائه کند.

شهرداری مشهد باید با‌توجه‌به تحقق‌نیافتن منابع درآمدی طی سال‌های گذشته، برنامه جامع درآمدی به‌همراه زمان‌بندی تحقق آن را با همکاری معاونت‌های اداری و مالی، برنامه‌ریزی و توسعه، شهرسازی و معماری، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری ظرف مدت حداکثر سه ماه تهیه و به شورا ارائه کند.

مدیریت شهری باید برنامه‌هایی را که ماهیت درآمد-‌هزینه دارند، به شورای اسلامی شهر ارائه و پس‌از تأیید، در سرفصل‌های بودجه سال ١٣٩٧ لحاظ کند.

با‌توجه‌به تبصره‌۴٠ بودجه سال‌١٣٩۶ شهرداری مشهد مبنی‌بر پیگیری اخذ مطالبات شهرداری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، مدیریت شهری باید برای به‌روزرسانی کل مطالبات بر‌اساس آخرین مصوبات ملاک عمل شورا اقدام کند و موارد مذکور را جزو اولویت‌های اول جذب منابع درآمدی در سه‌ماهه آخر سال‌١٣٩۶ و برنامه‌ سال‌١٣٩٧ قرار دهد.

در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، جابه‌جایی هرگونه ردیف اعتبار بودجه در بودجه‌های مصوب سالیانه بیش‌از ١٠‌درصد ممنوع شد.

﷯ 

اعضای شورای اسلامی شهر، نحوه واگذاری پروژه‌های پارکینگ عمومی وحدت، پارکینگ عمومی زیر‌سطحی همت، پارکینگ عمومی ضلع جنوبی پارک ملت و تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی پارکینگ عمومی مجد را تعیین تکلیف کردند.

‌لایحه شهرداری مشهد با موضوع مجوز احداث و اجرای پروژه‌های پارکینگ عمومی وحدت، پارکینگ عمومی زیر‌سطحی همت، پارکینگ عمومی ضلع جنوبی پارک ملت و تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی پارکینگ عمومی مجد، ١٨‌دی سال گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.

بر‌اساس ماده‌واحده این مصوبه، به شهرداری مشهد اجازه داده شد با‌توجه‌به اهمیت پارکینگ‌های پارک ملت و مجد در‌‌ارتباط‌با خطوط BRT و قطار شهری و ضرورت احداث پارکینگ در مسیر، برای واگذاری پروژه‌های ساخت و اجرای پارکینگ عمومی و فضای شهری ضلع جنوبی پارک ملت و نیز تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی پارکینگ عمومی مجد، به‌صورت ترک تشریفات و در‌قالب انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و پیمانکاری با سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌رضوی یا شرکت‌های اقماری وابسته به آن سازمان، با دو رویکرد اعطای امتیاز پروانه ساختمانی به املاک متعلق به سازمان یاد‌شده یا تأمین‌کنندگان مصالح یا عوامل اجرایی یا پیمانکاران پروژه‌های مذکور یا واگذاری ملک، با رعایت چند بنداقدام کند.

در یکی از تبصره‌ها تأکید شده است که در‌صورت طرح پیشنهاد انعقاد قرارداد از‌سوی شرکت‌های اقماری وابسته به سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌رضوی، صلاحیت این شرکت‌ها پیش‌از انعقاد قرارداد باید ازسوی سازمان مزبور تأیید شود. همچنین متن کامل قراردادهای موضوع این مصوبه و شرایط آن، باید به تأیید کمیسیون‌حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد برسد. 

علاوه‌بر‌این، شهرداری مشهد مجاز شد با‌توجه‌به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران به حضور و مشارکت در اجرای پروژه‌‌های شهری، برای اعمال تخفیف در زمان صدور پروانه‌‌ ساختمانی به میزان ٢٢درصد و برای واگذاری املاک نیز پس‌از ارزیابی املاک شهرداری ازسوی کارشناسان رسمی به میزان ١٠درصد اقدام کند. شرایط و نحوه اعطای این امتیازات در مفاد قرارداد‌های منعقد‌شده با سازمان مذکور (ذکر‌شده در تبصره یک این مصوبه) تعیین و درج خواهد شد.مدیریت شهری باید پروژه‌های ساخت و اجرای پارکینگ عمومی وحدت و پارکینگ عمومی زیرسطحی همت را از‌طریق فراخوان و برگزاری مناقصه بین متقاضیان، به سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران به‌صورت تهاتری واگذار کند.

همچنین به شهرداری مشهد اجازه داده شد چنانچه پس‌از فراخوان، متقاضی برای سرمایه‌گذاری در پارکینگ‌های وحدت و همت با شرایط فوق‌الذکر وجود نداشت، برای واگذاری پروژه‌ها، به‌صورت ترک تشریفات و درقالب انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و پیمانکاری با سازمان همیاری شهرداری‌ها یا شرکت‌های اقماری، اقدام کند.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی