• خانه
  • فیلم و صوت
  • مصاحبه با علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در آستانه خداحافظی
کد خبر : 89997
/ 18:59

مصاحبه با علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در آستانه خداحافظی

مصاحبه با علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در آستانه خداحافظی

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی