• خانه
  • گرافیک
  • دو راهی تلگرامی
کد خبر : 90831
/ 06:08

دو راهی تلگرامی

دو راهی تلگرامی

شهرآرا آنلاین - نسخه‌های ایرانی تلگرام تنها ٢هفته دیگر مهلت دارند تا راهشان را از این پیامرسان جدا کنند؛ سؤال اینجاست که چه آینده‌ای در انتظار کاربران ایرانی خواهد بود

 طرح: محمد رضا میرشاه ولد

126533.jpg

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی