• خانه
  • گرافیک
  • وقتی میگم ببخشید
کد خبر : 91026
/ 07:25

وقتی میگم ببخشید

وقتی میگم ببخشید

شهرآرا آنلاین - درباره فرهنگ معذرت خواهی کردن که خیلی در جامعه ما رواج ندارد

 کارتون:محمد رضا میر شاه ولد| شهرآرا

126798.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی