• خانه
  • یادداشت
  • اثر القایی لبخند
کد خبر : 92796
/ 07:19
حامد بخشی

اثر القایی لبخند

اثر القایی لبخند

شهرآرا آنلاین - ازجمله‌طرح‌های شهرداری که می‌توان گفت هدف مشخصی داشته و می‌توان بر اساس آن میزان توفیق اجرای طرح را سنجید، طرح اخیری است که با همکاری روابط‌عمومی شهرداری و روزنامه شهرآرا به اجرا درآمده است. در این طرح، تصاویری از افراد مختلف، زن و مرد، پیر و جوان و... درحالی‌که لبخند به لب دارند، شاد هستند یا می‌خندند، به تصویر کشیده شده و زیر آن جمله‌ای ترویجی در این ارتباط نوشته شده است.

انتظار می‌رود این طرح بر اساس اثر القایی مشاهده هیجاناتی همچون شادی یا غم، موجب القای هیجان شادی و نشاط در مشاهده‌کنندگان شود. همه ما ممکن است تجربه کرده باشیم زمانی که در محیطی قرار می‌گیریم که همه در آن غمگین هستند یا چهره‌های افسرده‌ای دارند، ناخودآگاه احساس غم و افسردگی می‌کنیم. بالعکس، زمانی که در جمع افراد شاد و بانشاط قرار می‌گیریم، در ما احساس شادی قوت می‌گیرد.

این اقدام، ارزشمند است؛ اما کافی نیست. شیوه القایی شادی تنها در محدوده‌ای عمل می‌کند که عوامل نگرشی ازبین‌برنده شادی وجود نداشته باشند و صرفا بر اساس یک عادت، فرد در حالت روانی غیرشادی و نشاط قرار گرفته باشد. بااین‌حال، شادی عوامل انگیزشی جدی‌تری نیز دارد که برای حرکت مؤثر به سوی آن بایستی معاونت فرهنگی شهرداری در یک طرح سنجیده و مطالعه‌شده به سوی آن گام بردارد. چند سال پیش سند راهبردی تقویت روحیه شادی و نشاط به سفارش مرکز پژوهش‌های شورای شهر انجام شد. این سند می‌تواند با به‌روزرسانی و اصلاح، مبنای یک عمل سنجیده برای افزایش روحیه شادی و نشاط در جامعه قرار گیرد.

یک بخش جدی از فقدان شادی و نشاط در جامعه، از اسراف در مصرف‌گرایی و مقایسه مستمر با طبقات اقتصادی بالا سرچشمه می‌گیرد. ترویج روحیه قناعت و سازگاری، دریافتن لحظه‌های عمر و فروکاستن از نمایش افراطی ثروت و مظاهر آن، بدون‌شک می‌تواند تأثیر بسزایی در تقویت روحیه شادی و نشاط در جامعه داشته باشد.

امیدواری به آینده، به خود و به زندگی، می‌تواند منجر به ایجاد روحیه شادی و نشاط در مردم شهر شود. بااین‌حال، این امیدواری به زندگی و آینده لوازمی دارد که بایستی با فعالیت‌های هماهنگ رسانه‌ها و بخش‌های فرهنگی جامعه ایجاد شود. بخش شایان‌توجهی از این مهم، در نظام سیاسی ما رقم می‌خورد. ترویج دشمنی‌ها میان افراد و نیروهای سیاسی جامعه که همگی به پیشرفت مملکت خود می‌اندیشند، ولو از مسیرهای مختلف، از عواملی است که با روحیه نشاط و شادابی در تعارض است. در مقابل، نمایش وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر در کنار اختلاف آرا و عقاید، عاملی است که می‌تواند القاکننده روحیه امید و انسجام در جامعه باشد.

امید می‌رود مدیریت جدید شهرداری با همراهی شورای شهر، گام‌های مؤثر و ملموسی درجهت نمایش چنین‌همزیستی مسالمت‌آمیزی با مخالفان سیاسی و فکری خود بردارند و با نمایش انسجام و حذف کشمکش‌ها و تضادهای بی‌‌دلیل، روح انسجام و امید را در جامعه شهری مشهد بدمند.﷯ 

 

عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی مشهد

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی