کد خبر : 92935
/ 05:54

نامش نقطه عطفی در تاریخ حافظ‌پژوهی است

دکتر سلیم نیساری درگذشت. نیساری یکی از مهم‌ترین ستون‌های تاریخ حافظ‌شناسی است. او مؤلف کتاب جاودانه «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» است ...

نامش نقطه عطفی در تاریخ حافظ‌پژوهی است

 میلاد عظیمی| دکتر سلیم نیساری درگذشت. نیساری یکی از مهم‌ترین ستون‌های تاریخ حافظ‌شناسی است. او مؤلف کتاب جاودانه «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» است که در ٢ جلد نسخه‌بدل‌های ۵٠ دستنویس قرن نهمی از دیوان حافظ را با دقتی درخور عرضه کرده است. کتاب نیساری یک کتاب مبنایی است، هم برای تصحیح دیوان حافظ و هم برای مطالعه در بلاغت حافظ. کاری که او کرد در تاریخ تصحیح انتقادی متون فارسی درخشنده است. حیف که نسخه بدل‌های دیوان حافظ را بر مبنای نسخه تصحیح شده خود عرضه کرد؛ یعنی سازواره انتقادی غزل‌هایی را داد که آن‌ها را «اصیل» می‌دانست. چون در باب اصالت غزل‌های حافظ میان محققان اختلاف نظر است، دفتر دگرسانی‌ها کامل نیست. سازواره انتقادی ضبط‌های مثنوی‌ها و قصاید و قطعات و رباعیات منسوب به حافظ هم در این کتاب نیامده است. نسخه‌های بسیار کهن دیگری هم این سال‌ها یافت شده است که باید به کتاب نیساری افزوده شود. با این‌همه حافظ‌پژوهان قطعا به این کتاب نیاز دارند. یادم هست وقتی با سایه١ غزل‌های حافظ را بررسی می‌کردیم به این کتاب مراجعه مستمر داشتیم و یادم هست که سایه چقدر از این کتاب تمجید می‌کرد.

جای آن است که کتاب نیساری تکمیل شود و دفتر دگرسانی‌های همه اشعاری که در نسخ قرن نهمی به نام حافظ است، تدوین شود.

تصحیح‌های نیساری از دیوان حافظ چندان برجسته نیست اما نام مؤلف «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ حافظ‌پژوهی ماندگار است، در کنار نام علامه قزوینی و دکتر خانلری. نام نیساری به عنوان یک آذربایجانی ایران‌دوست خادم زبان فارسی ماندگار است، در کنار نام تقی‌زاده و زریاب و ریاحی و مرتضوی و ... .

١.هوشنگ ابتهاج  

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی