کد خبر : 94143
/ 07:44

ارائه برنامه دخل و خرج تهران

لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران در سال۹۸، به شورای این شهر ارائه شد.

ارائه برنامه دخل و خرج تهران

شهرآرا آنلاین - در جریان صدو‌بیست‌و‌یکمین جلسه شورا لایحه بودجه سال‌۹۸ با ۹‌درصد افزایش نسبت به سال گذشته، توسط شهردار تهران به شورای شهر ارائه شد. لایحه پیشنهادی ۱۸‌هزار و ۹۳۰‌میلیارد تومان است و در سال گذشته این رقم ۱۷‌هزار و ۴۳۰‌میلیارد تومان بود. بودجه شهرداری تهران در سال‌۹۸ نسبت‌به سال‌۹۷، ۹‌درصد رشد عمومی داشته است. در بخش هزینه‌ها نیز ۸‌درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳درصد و بودجه شرکت‌ها نیز ۱۱درصد رشد را نشان می‌دهد. رئیس شورای شهر تهران هم از بررسی بودجه‌١٣٩٨ شهرداری تهران تا یک ماه آینده خبر داد.‌

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی