کد خبر : 94270
/ 07:32
بارگذاری آلبوم بودجه ٩٨ شهرداری مشهد روی سایت شورای شهر

بودجه‌ آنلاین شد

یکی از مهم‌ترین رویکردهای پنجمین دوره مدیریت شهری مشهد، تأکید بر موضوع شفاف‌سازی، به ویژه در حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی است

بودجه‌ آنلاین شد

شهرآرا آنلاین - بنیامین یوسف‌زاده| یکی از مهم‌ترین رویکردهای پنجمین دوره مدیریت شهری مشهد، تأکید بر موضوع شفاف‌سازی، به ویژه در حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی است، تا از این رهگذر شهروندان از میزان دقیق دخل‌و‌خرج شهر آگاه شوند و به تبع آن مطالبه‌گر حقوق شهروندی خود باشند. آلبوم بودجه ٩٨ شهرداری مشهد نیز هفته گذشته به صحن علنی شورا رسید تا پس از چکش‌کاری‌های لازم در کمیسیون‌های مربوطه راهی کمیسیون تلفیق شود و بعد از آن هم برای تصویب در اسفند به صحن علنی برسد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد نیز به همین واسطه اشاره‌ای به جزئیات بودجه سال ٩٨ شهر کرده و از چند‌و‌چون اعتباری مشهد برای یک سال آینده سخن گفته است. آلبوم بودجه‌ای که به گفته بتول گندمی مثل سال قبل روی سایت شورای شهر و معاونت برنامه‌ریزی شهرداری هم قرار گرفته است تا محلی برای بررسی کارشناسانه صاحب‌نظران شهری باشد. وی با بیان اینکه آلبوم بودجه ٩٨ شهرداری مشهد دارای ٢ بخش آلبوم عمومی و آلبوم اقتصادی است، افزود: در همین راستا ۴٠۵٩ میلیارد تومان برای بخش عمومی و ۴٣٧٢ میلیارد تومان برای بخش اقتصادی پیش‌بینی کسب درآمد شده است. گندمی اضافه کرد: برنامه حمل‌و‌نقل و ترافیک در حوزه آلبوم عمومی شهرداری دارای ٣٣٣ میلیارد تومان بودجه جاری و ٩٢۶ میلیارد تومان بودجه عمرانی است که در مجموع ۴١درصد درآمدهای شهر را در سال ٩٨ شامل می‌شود. همچنین سهم این حوزه در بخش درآمدهای اقتصادی با ٩٩٩ میلیارد تومان ۴٢ درصد است. وی برنامه خدمات شهری را از دیگر حوزه‌های مهم شهرداری در خصوص بودجه‌ریزی دانست و بیان کرد: این حوزه نیز در بخش آلبوم عمومی با ۶١٧ میلیارد تومان بودجه جاری و ٢٢٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی، سهمی ٢٧ درصدی دارد که البته این سهم در بخش اقتصادی با ١٣٠ میلیارد تومان، ۵ درصد است. گندمی ادامه داد: حوزه شهرسازی و معماری نیز با ١٧٨ میلیارد تومان بودجه جاری و ۵٨ میلیارد تومان بودجه عمرانی، سهمی ٨ درصدی در آلبوم عمومی شهرداری دارد و از حیث اقتصادی نیز با پیش‌بینی ۵٨۵ میلیارد تومانی، ٢۵ درصد سهم این بخش را به خود اختصاص داده است. وی بودجه جاری و عمرانی حوزه فرهنگی در بخش درآمدهای عمومی را به ترتیب ١٢٧ میلیارد تومان و ٣۶ میلیارد تومان برشمرد و ابراز خرسندی کرد: این بودجه از ٣ درصد سال ٩٧ به ۵ درصد در سال ٩٨ افزایش یافته که خود نشان‌دهنده رویکرد فرهنگی اعضای شورای اسلامی شهر در دوره پنجم است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: همچنین در حوزه عمرانی بخش اقتصادی نیز این موضوع با ۴ میلیارد تومان دارای ٢ دهم درصد اعتبارات این قسمت است.

وی با بیان اینکه حوزه ایمنی و بحران نیز با اعتبار جاری ١۴۵ میلیارد تومان و اعتبار عمرانی ١٠٢ میلیارد تومان دارای ٨ درصد سهم درآمدی آلبوم عمومی است، گفت: این حوزه در بخش اقتصادی با ١٩ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، ٠.٨ درصد از پیش‌بینی‌های درآمدی این بخش را به خود اختصاص داده است. گندمی خاطرنشان کرد: در بخش آلبوم عمومی شهرداری حوزه مدیریت و هوشمندسازی شهر نیز در قسمت جاری ١٨٣ میلیارد تومان و در قسمت عمرانی ١٣۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهمی ١٠ درصدی از بودجه این بخش دارد. همچنین این موضوع در بخش اقتصادی با ۶٣٨ میلیارد تومان که ۶٢٣ میلیارد تومان آن مربوط به برنامه‌های دیپلماسی و اقتصاد شهری است، سهمی ٢٧ درصدی دارد. وی افزود: همچنین از مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده در بخش آلبوم عمومی شهرداری، ٨٧ میلیارد تومان به کمک‌های دولت، ۴٠ میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ١١٠ میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی و عمده منابع درآمدی مربوط، به درآمدهای عمومی است که ٣٨٢٢ میلیارد تومان به آن اختصاص دارد. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار کرد: در بخش اقتصادی نیز ١۴٠ میلیارد تومان به درآمدهای عمومی و کمک دولت، ٢٢٣٠ میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ٢٠٠٣ میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی نیز در مجموع ١٢١۶ میلیارد تومان برای ٢ بخش آلبوم عمومی و اقتصادی پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: ۶٠۵ میلیارد تومان این میزان مربوط به آلبوم عمومی است که از این مقدار ۴٠۵ میلیارد تومان به دیون و ٢٠٠ میلیارد تومان نیز به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی اختصاص پیدا می‌کند.

شهروندان برای مشاهده آلبوم بودجه سال ٩٨ شهرداری مشهد و ثبت نظرات و پیشنهادات خود می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند. 

http://yon.ir/7lv7y

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی