• خانه
  • گرافیک
  • الکی مثلا من رفتم
کد خبر : 94275
/ 07:42

الکی مثلا من رفتم

الکی مثلا من رفتم

شهرآرا آنلاین - درباره تصمیم‌های یهویی پولاد کیمیایی مبنی بر رفتن و ماندنش و اینکه که معلوم نیست او با خودش چند چند است

 طرح: محمدرضا میرشاه ولد

130970.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی