کد خبر : 94420
/ 07:55

تسریع در تکمیل طرح میدان سعدی

شورای شهر مشهد با صدور مجوز اعمال ماده٩ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای یک قطعه پلاک واقع‌در ابتدای خیابان چمران، زمینه تسریع در تکمیل طرح میدان سعدی را فراهم کرد.

تسریع در تکمیل طرح میدان سعدی

شهرآرا آنلاین - لایحه پیشنهادی شهرداری مشهد با موضوع اعمال ماده‌٩ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ملک واقع در طرح میدان سعدی ٢٢مرداد امسال در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد و به تصویب رسید.

در ماده‌واحده این مصوبه، به شهردار مشهد به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی مدیریت شهری اجازه داده شد باتوجه‌به تأیید ضرورت و فوریت اجرای طرح میدان سعدی و اصلاح مسیرهای ترافیکی موجود، برای اعمال ماده‌٩ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک درخصوص ملک باقی‌مانده در محدوده طرح میدان سعدی، با پلاک ثبتی یک فرعی از ۵٨٨٨ اصلی بخش یک مشهد متعلق‌به آقای صمد محمدیان‌اهرابی واقع در ابتدای خیابان چمران، روبه‌روی بولوار شهید مدرس اقدام کند.

 

تصویب تفریغ بودجه سازمان‌ها

رئیس شورای شهر در نامه‌ای خطاب به شهردار مشهد، تفریغ بودجه سال‌١٣٩۶ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابلاغ کرد. لایحه تفریغ بودجه سال گذشته سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ٢٢‌مرداد در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد و از حیث منابع و مصارف به مبلغ ١١۵میلیارد و ۵٣٢میلیون و ۵٣٣هزار ریال به تصویب رسید که منابع و مصارف نسبت‌به اصلاح بودجه سال‌١٣٩۶ به میزان ١٢‌درصد کاهش داشته است.

در یکی از تبصره‌های تفریغ بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهرداری مشهد مکلف شد وفق بند‌۶ گزارش حسابرس، برای تعیین تکلیف بخشی از سپرده‌های پرداختنی به مبلغ ٣۵١میلیون و ٨٠٠هزارتومان حداکثر تا پایان سال‌١٣٩٧ اقدام کند.

همچنین مدیریت شهری باید درباره قرارداد تأمین خدمات از شرکت سامانه‌گستر رشد به مبلغ ٩‌هزار و ٨۵٠‌میلیون ریال به‌صورت ترک تشریفات، به‌دلیل رعایت نکردن آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری‌ها در نصاب ترک تشریفات، ادله قانونی لازم را به حسابرسی شورای شهر مشهد ارائه کند.

لایحه تفریغ بودجه سال١٣٩۶ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد هم ٢٢‌مرداد امسال در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد و به تصویب رسید.

بر‌این‌اساس، تفریغ بودجه سال گذشته سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از حیث منابع و مصارف به مبلغ ١١٩٩میلیارد و ٨٧٨میلیون و ٧۵٨هزار ریال مصوب شد که منابع و مصارف نسبت‌به اصلاح بودجه سال١٣٩۶ به میزان ٠.١ درصد افزایش داشته است.

در قالب یکی از تبصره‌ها، شهرداری مشهد مکلف شد باتوجه‌به مغایرت‌های موجود در صورت‌های مالی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۵‌میلیارد و ٧١٩میلیون و ١٧۶‌هزار تومان، دلایل این مغایرت‌ها را اعلام و برای شناسایی و لحاظ آن در تفریغ بودجه و صورت‌های مالی سال١٣٩۶ خود اقدام کند.مدیریت شهری باید باتوجه‌به ثبت نکردن قراردادها (عدم رعایت ماده‌١۵ تفریغ بودجه سال‌١٣٩۵) همه قراردادهای خود را در سامانه حسیب (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای شهر ارسال کند.

در یکی دیگر از تبصره‌های مصوبه شورای شهر آمده است: «در‌خصوص خرید دو دستگاه پلت‌فرم از سازمان همیاری‌ها، پیگیری مؤثر برای دریافت کالا انجام نشده است؛ لذا سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مکلف است نسبت‌به پیگیری و دریافت دستگاه‌های فوق اقدام کرده و گزارش آن را در زمان اصلاح بودجه سازمان به شورای شهر ارائه کند.»

با‌توجه‌به اینکه زیان انباشته سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تاریخ ترازنامه معادل ۵١‌درصد سرمایه است، مدیریت شهری باید در‌این‌خصوص برای ارائه لایحه افزایش سرمایه این سازمان اقدام و گزارش آن را در زمان اصلاح بودجه به شورای شهر ارائه کند.

لایحه تفریغ بودجه سال١٣٩۶ سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد هم ٢٩‌مرداد امسال در جلسه علنی شورای شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.

بر این اساس، تفریغ بودجه سازمان زمین و مسکن از حیث منابع و مصارف به مبلغ ٧۶میلیارد و ٢٧۶میلیون و ٢٣٩هزار ریال به تصویب رسید که منابع و مصارف نسبت‌به اصلاح بودجه سال١٣٩۶ به میزان ٢‌درصد افزایش داشته است.

شهرداری مشهد مکلف شد در‌راستای اجرایی‌کردن تبصره ذیل ماده‌واحده مصوبه اصلاح بودجه سال١٣٩۶ سازمان زمین و مسکن، برنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه در‌قالب لایحه سامان‌دهی اراضی پیرامون شهر تهیه و به شورای شهر ارائه کند.

مدیریت شهری باید باتوجه‌به اختلاف‌نظر درباره حقوق شهرداری بابت ورود املاک به محدوده خدمات شهری و افزایش سهم خدمات در طرح تفضیلی پیشنهادی جدید، نسبت‌به تهیه و گزارش کاربری‌ها، در جهت توسعه شهر مشهد و نحوه تأمین خدمات و ارائه آن به شورای شهر اقدام کند.

شهرداری مشهد مکلف است باتوجه‌به ثبت نکردن قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده‌١۵ تفریغ بودجه سال‌١٣٩۵) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای شهر ارسال کند.

تفریغ بودجه سال١٣٩۶ سازمان پایانه‌های مسافربری هم از حیث منابع و مصارف به مبلغ ١٩۵میلیارد و ٢٣۶میلیون و ۶۵٩هزار به تصویب رسید که که منابع و مصارف نسبت‌به اصلاح بودجه سال١٣٩۶ به میزان ۵‌درصد کاهش داشته است.

شهرداری مشهد مکلف است وفق بند‌۴ گزارش حسابرسی و یادداشت توضیحی شماره‌۴ صورت‌های مالی در‌خصوص سرفصل حساب دریافتنی‌های تجاری و غیر‌تجاری به‌دلیل عدم اخذ تضمین معتبر و کافی به‌ترتیب برای مبالغ ١٨‌هزار و ٧٠٧‌میلیارد‌ریال و ٢١‌هزار و ٩٩۶‌میلیارد‌ریال تحت عنوان اسناد دریافتنی واخواست شده (عمدتا مربوط‌به بدهی علی‌اکبر مجدی و فرشید بچشک و تماما از بهره‌برداران غرف و مکان‌های خدماتی واحد مورد رسیدگی) و مطالبات سایر اشخاص (مهدیه صادقی و شرکت تحکیم‌سازان) که اقدامات انجام‌شده بابت وصول مطالبات به نتیجه مؤثری منجر نشده است، اقدامات لازم را در‌خصوص موارد مزبور انجام دهد و گزارش آن را ظرف مدت سه‌ماه به شورای شهر ارائه کند.

شهرداری مشهد همچنین مکلف شد نسبت‌به پیگیری و رفع مغایرت بند١٢ گزارش حسابرس اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال١٣٩٧ خود به شورای شهر ارائه کند.

وصول اجاره‌های پرداخت‌نشده و اسناد واخواستی و در‌صورت عدم وصول، تعیین تکلیف آن‌ها و همچنین اخذ تضامین کافی از بهره‌برداران، پیگیری اقدامات قضایی و اداری برای وصول مطالبات از شرکت سمگا و آقایان رضاپور و امیری از موارد مغایرتی است که باید پیگیری شود.

شهرداری مشهد باید باتوجه‌به ثبت نکردن قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده ١۵ تفریغ بودجه سال ١٣٩۵) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای شهر ارسال کند.

با‌توجه‌به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه، بیش‌از ۵٠‌درصد سرمایه است، شهرداری مشهد باید نسبت‌به افزایش سرمایه سازمان پایانه‌های مسافربری اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای شهر ارائه کند.

تفریغ بودجه سال١٣٩۶ سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد هم از حیث منابع و مصارف به مبلغ ١٢٨میلیارد و ۶١١میلیون و ٨٢١هزار ریال به تصویب شورای شهر رسید که منابع و مصارف نسبت‌به اصلاح بودجه سال١٣٩۶ به میزان یک‌درصد افزایش داشته است.

شهرداری مشهد مکلف است باتوجه‌به ثبت نکردن قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده‌‌١۵ تفریغ بودجه سال‌١٣٩۵) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای شهر ارسال کند.

 

خرید گونه‌های گیاهی مورد‌نیاز شهرداری

شورای شهر مشهد در پاسخ به نامه مدیریت شهری با موضوع خرید گونه‌های گیاهی مورد‌نیاز شهرداری برای سال‌١٣٩٧، نتایج مناقصه عمومی را به مبلغ ١۶‌میلیارد و ٢٧٧‌میلیون و ٨۵٧‌هزار و ٢٠٠‌تومان به تأیید رساند.

در‌صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات بر‌عهده سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌رضوی خواهد بود. 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی