• خانه
  • یادداشت
  • رونق تولید در گرو حذف انحصارات
کد خبر : 96837
/ 08:10
حسین محمدی

رونق تولید در گرو حذف انحصارات

رونق تولید در گرو حذف انحصارات

شهرآرا آنلاین - همان گونه که پیش بینی می شد، سال ١٣٩٨ نیز با یک شعار اقتصادی، یعنی «رونق تولید»، آغاز شد تا باز هم توجه سیاست گذاران و مردم را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی که تولید داخلی است جلب کند. رونق تولید داخلی موضوعی حیاتی است که موجب افزایش فرصت های شغلی، افزایش صادرات، بهبود وضعیت رشد اقتصادی و توزیع درآمد و در نهایت حرکت به سمت توسعه اقتصادی خواهد شد. اما رونق تولید نتیجه ساختاری است که بدون توجه به الزامات آن و با تکیه صِرف به شعارهای عوام پسندانه نمی توان به گره گشایی از مشکلات اقتصادی کشور امید داشت. ساختاری که موجب رونق تولید می شود بیشتر باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد و این ساختار زمانی ایجاد می شود که موارد زیر در آن رعایت شده باشد.

الف) محیط کسب و کار: در یک محیط کسب و کار نامساعد، انگیزه ای برای سرمایه گذاری و تولید باقی نمی ماند. از این رو، رونق تولید حالتی شعاری خواهد داشت. محیط کسب و کار نامناسب هزینه بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و انگیزه های سرمایه گذاری و تولید را از بین می برد و برعکس، فعالان اقتصادی را به جای تولید، به فعالیت های سوداگرانه و دلالی تشویق خواهد کرد.

ب) اقتصاد رقابتی و حذف انحصارات: حذف انحصارات و گسترش فضای رقابتی لازمه شکوفایی اقتصادی و حرکت به سمت بهره وری بیشتر در ا قتصاد است. تولید داخلی باید به شیوه های مختلف در معرض رقابت قرار گیرد تا کیفیت ارتقا یابد و بهره وری تشویق شود.

ج) حکمرانی مناسب: بدون یک ساختار حکمرانی مناسب و بدون الزامات آن از جمله پاسخ گویی، مقابله با فساد، ثبات سیاسی، دولت اثربخش، مقررات مناسب و قوانین باکیفیت، رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد. اگر هم در شرایطی اتفاق بیفتد، تداومی نخواهد داشت. از این رو، حکمرانی خوب و شایسته از الزامات اساسی رونق اقتصادی در کشور و حرکت به سمت توسعه است.

د) شفافیت اقتصادی و قوانین کارآمد برای سرمایه گذاری: لازمه رونق تولید، جذب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. سرمایه گذاران نیز با وجود قوانین مبهم، بوروکراسی شدید اداری، نبود شفافیت در اقتصاد، وجود رانت ها و انحصارات، احتمالا تمایل چندانی به گسترش سرمایه گذاری نخواهند داشت.

ه) گسترش ارتباط سازنده با کشورهای دیگر دنیا: کشورهای مختلف می دانند برای رونق تولید باید ارتباط مؤثری با کشورهای دیگر دنیا داشته باشند. صادرات بیشتر، واردات مواد اولیه تولید، بهره وری تولید و تجارت بهتر، همگی، مستلزم ارتباطی دوطرفه و سودآور با کشورهای دیگری است که آن ها هم از تجارت به دنبال منافع خود بوده اند و هستند.

و) حمایت از کسب وکارهای جدید و نوپا: فناوری های جدید موجب ایجاد کسب و کارهای جدیدی شده است که می توانند با هزینه کمتر و بهره وری بیشتر، منافع جامعه را تأمین کنند. از این رو، حمایت از کارآفرینی و کسب وکارهای جدید در حوزه های مختلف می تواند به رونق تولیدات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند. 

از این رو، چنانچه دستگاه های قانون گذاری، اجرایی و قضایی دغدغه عملی برای رونق تولید دارند و آن را راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران می دانند، بهتر است با هماهنگی کامل برای تعیین وضعیت موجود و راهکارهای عملی بهبود شاخص های اصلی رونق تولید، اقداماتی عملیاتی و نه شعارگونه انجام دهند: بهبود محیط کسب و کار، تلاش برای رقابتی کردن اقتصاد و حذف انحصارات، حرکت به سمت حکمرانی مناسب و تحقق شاخص های آن از جمله کاهش رانت‌ها و فسادها، افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود کیفیت قوانین، ارتباط مؤثر با کشورهای مختلف دنیا و در نهایت حمایت عملی از کارآفرینی و کسب و کارهای جدید. 

 

اقتصاددان، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی