کد خبر : 96838
/ 08:13

زمین‌های قابل بهره‌برداری پارکینگ می‌شوند

شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری را مکلف به مدیریت پارکینگ‌ها کرد

زمین‌های قابل بهره‌برداری پارکینگ می‌شوند

شهرآرا آنلاین - علیرضا ظهیری - روزنامه مردم مشهد در‌راستای آگاهی‌بخشی به شهروندان و اطلاع‌رسانی مصوبات پارلمان شهری، به‌صورت مستمر اقدام به انتشار متن مصوبات قطعی و لازم‌الاجرای شورای اسلامی شهر می‌کند. در ادامه این سلسله‌گزارش‌ها، امروز هم جزئیات برخی مصوبات شورا که اخیرا به مدیریت شهری ابلاغ شده است، به‌منظور اطلاع مخاطبان منتشر می‌شود.

 

تحویل پارکینگ‌های غیر‌حاشیه‌ای

شورای پنجم شهر مشهد براساس مصوبه‌ای که برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ شده است، مدیریت شهری را موظف‌به تحویل رایگان پارکینگ‌های غیر‌حاشیه‌ای و زمین‌های قابل‌بهره‌برداری به‌عنوان پارکینگ کرده است.

براساس ماده‌واحده این طرح که مهرماه‌٩٧ در صحن علنی شورا به تصویب رسیده، شهرداری مشهد موظف است به‌منظور گسترش خدمات، افزایش بهره‌وری و یکپارچه‌سازی مدیریت پارکینگ‌های عمومی سطح شهر، از ابتدای سال‌١٣٩٨، برای تحویل رایگان پارکینگ‌های غیر‌حاشیه‌ای ستاد، مناطق سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته شهرداری (شامل پارکینگ‌های روباز، طبقاتی و مسقف) و همچنین زمین‌های قابل بهره‌برداری تحت مالکیت خود برای پارکینگ (موقت یا دائم)، به شرکت ترافیک هوشمند الیت، با رعایت تبصره‌های موجود اقدام کند.

براساس تبصره یک این ماده‌واحده، عقد هرگونه قرارداد جدید واگذاری پارکینگ، با شخصی غیر از شرکت ترافیک هوشمند الیت ممنوع بوده و قراردادهای منعقد‌شده سابق‌بر‌این، حداکثر تا پایان سال‌١٣٩٧ معتبر است و شهرداری مشهد مقدس باید برای خاتمه قراردادهای مربوط اقدام کند.

همچنین در تبصره٢ این ماده‌واحده، شهرداری مشهد مقدس مکلف است گزارش اقدامات انجام‌شده این مصوبه را پایان خرداد سال١٣٩٨، به شورای اسلامی شهر ارائه کند و برمبنای تبصره٣ نیز مدیریت شهری موظف است برای شناسایی زمین‌های قابل‌بهره‌برداری به‌منظور پارکینگ (موقت یا دائم) در سطح شهر مشهد و انجام تمهیدات لازم برای واگذاری مدیریت آن به شرکت ترافیک هوشمند الیت اقدام کند.

 

اصلاح اساسنامه الیت

حمید رضا موحدی زاده، نایب‌رئیس شورای شهر مصوبه مربوط‌به اصلاح اساسنامه شرکت ترافیک هوشمند الیت را به شهرداری مشهد ابلاغ کرد. لایحه پیشنهادی مدیریت شهری با عنوان اصلاح اساسنامه شرکت ترافیک هوشمند الیت در تاریخ ٣٠‌مهرماه‌٩٧ در صحن علنی شورا مطرح شد و به تصویب رسید.

براساس ماده‌واحده این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود باتوجه‌به انتقال بیش‌از ۵٠‌درصد از سهام شرکت ترافیک هوشمند الیت به شهرداری، مستند به بند‌١۵ ماده‌٨٠ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد‌٧۵ و اصلاحات بعدی، ماده‌٨۴ قانون شهرداری و ماده‌٩ بخشنامه شماره‌١٩٢٧۴ مورخ‌٢٠‌اردیبهشت‌١٣٩۴ وزارت کشور با موضوع ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها، نسبت‌به اصلاح اساسنامه این شرکت به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و طی‌کردن مراحل قانونی لازم اقدام کند.

 

ایجاد واحد مستقل برای صدور پروانه و پایانکار

مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد درباره ایجاد فرایند و واحدی مستقل برای صدور پروانه و پایانکار پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری به شهرداری مشهد ابلاغ شد. براساس ماده‌واحده این مصوبه که در تاریخ ٨‌آبان‌ماه‌٩٧ به تصویب اعضای شورا در جلسه علنی پارلمان شهری رسید، شهرداری مشهد مقدس موظف است لایحه‌ نحوه صدور همه مراحل مجوزهای پروانه و پایانکار برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ مقیاس و همچنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه معاونت اقتصادی را با رویکرد ایجاد فرایند و واحدی مستقل از دیگر گروه‌های ساختمانی در حوزه ستاد شهرداری به‌منظور تسریع و کاهش زمان صدور مجوزهای یاد‌شده، تهیه و ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارسال کند.

 

برگشت نام کارت بلیت الکترونیکی

رئیس شورای شهر، مصوبه این شورا را با موضوع برگشت نام از «مشهد‌کارت» به «من‌کارت» به مدیریت شهری ابلاغ کرد. براساس ماده‌واحده این مصوبه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با عنایت به تبدیل عنوان «من‌کارت» به یک برند معتبر و استقبال نکردن شهروندان از تغییر نام آن، برای برگشت نام کارت بلیت‌های الکترونیکی از «مشهدکارت» به «من‌کارت» اقدام کند.

 

اصلاح واگذاری پیمان‌های نگهداری فضای سبز

شورای اسلامی شهر مشهد درباره نامه فرمانداری شهرستان مشهد در موضوع مصوبه شماره١٢۴٠٢/٩٧/۵/ش مورخ ٢۴مهرماه٩٧ نسبت‌به اصلاح تبصره بند٢مصوبه واگذاری پیمان‌های نگهداری فضای سبز به مدت ٣سال اقدام کرد و این مصوبه در آبان‌ماه‌٩٧ ابلاغ شد.

براساس ماده‌واحده این مصوبه تبصره بند٢ مصوبه شماره‌١٣٨٠/٣/ش مورخ ١٨‌تیرماه٨٧ شورای اسلامی شهر اصلاح شد. در تبصره اصلاحی آمده است که در قراردادهایی که صرفا از منظر شهرداری دارای سه مقطع یک‌ساله است، ضمانت‌نامه حسن انجام معامله (تضمین انجام معاملات) باید بر‌اساس مبلغ برآورد‌شده سه‌ساله و به این ترتیب اخذ شود که برای مبلغ برآورد‌شده سال اول، ضمانت‌نامه بانکی قابل‌تمدید و برای ٢سال بعد نیز ضمانت‌نامه بانکی یا سایر ضمانت‌نامه‌های معتبر و سفته اخذ شود. در‌صورت اخذ سفته برای سال‌های دوم و سوم، پس‌از پایان سال اول، ضمانت‌نامه بانکی دریافتی باید به تناسب مبلغ قرارداد در سال دوم، اصلاح و تمدید و سفته مربوطه مسترد شود و برای سال سوم نیز به‌همین‌ترتیب عمل خواهد شد. در‌صورت ارائه نشدن ضمانت‌نامه یا تمدید‌نشدن آن برای سال‌های دوم یا سوم و‌... قرارداد از‌سوی شهرداری فسخ و مطابق شرایط عمومی پیمان اقدام می‌شود.

 

حمایت از ایجاد آکادمی فوتبال

محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، مصوبه این شورا تحت‌عنوان «حمایت از ایجاد آکادمی فوتبال در شهر مشهد مقدس» را در آبان ماه سال٩٧ به مدیریت شهری ابلاغ کرد.

براساس ماده‌واحده این مصوبه شهرداری مشهد مقدس مکلف است در‌راستای ایجاد نشاط در شهر و دستیابی به راهبرد «مشهد، شهر امید و زندگی»، نسبت‌به ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل و حمایت از آکادمی‌های فوتبال با رعایت برگزاری فراخوان عمومی به منظور شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ایجاد آکادمی فوتبال در مشهد و تدوین آیین نامه واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین‌ها و اماکن ورزشی شهرداری مشهد به آکادمی‌های فوتبال حداکثر ظرف مدت ٢‌ماه با لحاظ شرایط اشخاص واجد صلاحیت، نحوه واگذاری، اماکن ورزشی قابل واگذاری و سایر موارد مشابه و اخذ تأیید کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورا در این خصوص، اقدام کند. در تبصره این ماده نیز آمده است که پیش‌کسوتان عرصه فوتبال (در شرایط برابر) و مناطق کم‌برخوردار شهری، در اولویت قرار خواهند گرفت. ارائه لایحه قراردادهای واگذاری حق انتفاع و اخذ مصوبه لازم از شورای اسلامی شهر، یکی دیگر از بندهای این ماده‌واحده است.

 

نام‌گذاری به نام شهدای آتش‌نشان

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، طرح مصوب این شورا را تحت‌عنوان نام‌گذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به نام شهدای آتش‌نشان به مدیریت شهری را در آبان سال‌٩٧ ابلاغ کرد.

در ماده‌واحده این مصوبه آمده است که شهرداری مشهد مقدس مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، نسبت‌به ارائه لایحه نام‌گذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر به نام آتش‌نشانانی که حین خدمت و انجام وظیفه به شهادت رسیده‌اند، با رعایت این تبصره که نام‌گذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی باید باتوجه‌به محل خدمت آتش‌نشانان یا محل سکونت آن‌ها صورت پذیرد، اقدام کند.

 

مجوز انتشار اوراق مشارکت

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد لایحه مصوب‌شده جلسه علنی ٢١‌آبان‌٩٧ را با موضوع انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت‌رضا(ع) به شهرداری مشهد ابلاغ کرد.

براساس ماده‌واحده این مصوبه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نظر به ضرورت تسریع در اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت‌رضا‌(ع)، برای تأمین مالی به مبلغ ٣١‌هزار میلیارد‌ریال (به‌صورت اوراق مشارکت، سهم نقدی دولت یا اسناد خزانه) با رعایت تبصره‌های آورده‌شده در این مصوبه اقدام کند.

در تبصره یک این مصوبه آمده است که برای سال‌١٣٩٧، مبلغ ٣۵٠٠‌میلیارد‌ریال به‌صورت نقد یا اسناد خزانه به‌عنوان سهم ۵٠درصدی دولت فراهم شده و برای تأمین سهم شهرداری مشهد مقدس، اجازه انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ٣۵٠٠‌میلیارد‌ریال از محل بند د تبصره‌۵ قانون بودجه سال‌١٣٩٧ کل کشور، برای بافت پیرامون حرم مطهر حضرت‌رضا‌(ع) صادر شود. همچنین در تبصره عنوان شده است که برای سال‌١٣٩٨، مبلغ ١۴ هزار میلیارد‌ریال اوراق مشارکت با مشارکت و تضمین ۵٠‌درصدی دولت در بودجه سال مذکور توسط شهرداری مشهد مقدس منتشر شود.

در تبصره‌٣ نیز ذکر شده است که برای سال‌١٣٩٩، مبلغ ١٠‌هزار‌میلیارد ریال اوراق مشارکت با مشارکت و تضمین ۵٠‌درصدی دولت در بودجه سال مذکور توسط شهرداری مشهد مقدس منتشر شود و همچنین بر‌اساس تبصره شماره‌۴، شهرداری مشهد مقدس مکلف است تأثیر بودجه‎ای این مصوبه را در اصلاح بودجه سال جاری و بودجه‌ سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ منظور کند.

برمبنای تبصره۵، شهرداری مشهد مقدس برای اوراق مشارکت سال ١٣٩٧، پرداخت سود اوراق منتشر‌شده را در دوره‌های سه‌ماهه و اصل مبلغ این اوراق را در پایان دوره مشارکت (۴سال) تعهد کرده است و برای اوراق مشارکت سال‌های١٣٩٨ و ١٣٩٩، پرداخت ۵٠درصد سود اوراق منتشرشده را در دوره‌های سه‌ماهه و ۵٠درصد اصل مبلغ این اوراق را در پایان دوره مشارکت (۴سال) تعهد می‌کند.

در تبصره۶ این ماده‌واحده نیز به موضوع سود اوراق مشارکت مزبور، براساس نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و در تبصره٧ این موضوع عنوان شده است که شهرداری مشهد مقدس می‌تواند اوراق مذکور را توسط یک یا مجموعه‌ای از بانک‌های موردتأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کند.

در آخرین تبصره این ماده‌واحده هم شهرداری مشهد مقدس موظف است اجرای پروژه‌های منطقه ثامن از محل منابع اوراق فوق‌الذکر را برمبنای اثرگذاری و بهره‌برداری سریع‌تر پروژه‌ها، اولویت‌بندی کند و برنامه زمان‌بندی(اولویت) اجرای پروژه‌ها را به تأیید کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر برساند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی