کد خبر : 96840
/ 08:22
در‌ راستای تحقق راهبرد «شهر هوشمند» مصوبه شورا ابلاغ شد

بستری برای نقشه سه‌بعدی مشهد

در جلسه علنی ٢١‌آبان٩٧ پارلمان شهری مشهد، طرح ایجاد بستر سه‌بعدی شهری مبتنی‌بر اطلاعات مکانی، به‌منظور پشتیبانی از مدیریت، برنامه‌ریزی و طراحی هوشمند در منطقه ثامن، تصویب و به شهرداری مشهد ابلاغ شد.

بستری برای نقشه سه‌بعدی مشهد

شهرآرا آنلاین - براساس ماده‌واحده این مصوبه شهرداری مشهد مقدس مکلف است در‌راستای تحقق راهبرد «شهر هوشمند» و برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت هوشمند منطقه ثامن، ضمن هماهنگی با مشاوران طرح‌های توسعه شهری این منطقه، حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، اقدامات اجرایی هوشمندسازی منطقه ثامن را به شرح تبصره‌ها و بندهای آورده‌شده در این مصوبه اجرا کند.

بر‌اساس تبصره یک این ماده‌واحده، شهرداری مشهد مقدس مکلف است به‌منظور راهبری و نظارت بر اجرای بندهای این مصوبه، نسبت‌به تشکیل کمیته هوشمندسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس‌از ابلاغ قانونی مصوبه، با حضور نماینده کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ انسانی شهرداری، نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، یک نفر کارشناس خبره دانشگاهی با تجارب بین‌المللی در‌زمینه مدیریت زیرساخت اطلاعات مکانی و شهرهای هوشمند، نماینده شهرداری منطقه ثامن، اقدام کند.

همچنین بر مبنی تبصره دوم این ماده واحده، شهرداری مشهد مقدس مکلف است بار مالی اجرای این مصوبه‌ را در لوایح اصلاح بودجه سال‌١٣٩٧ و بودجه سال‌١٣٩٨ باتوجه‌به ایجاد بستر اطلاعات مکانی سه‌بعدی در محدوده، افزودن لایه‌های اطلاعات مکانی- توصیفی به بستر اطلاعات مکانی سه‌بعدی تولید‌شده و تهیه شبیه‌سازی سه‌بعدی منطقه ثامن، به‌منظور امکان نمایش، انجام تحلیل، برنامه‌ریزی، ارائه گزارش‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های هوشمند در محدوده، ایجاد بستر پشتیبان برای برنامه‌های شهر هوشمند نظیر روش‌های مدیریت هوشمند املاک و حقوق املاک، برنامه‌ریزی شهری، مدیریت بحران، حمل‌و‌نقل و گردشگری داخلی و خارجی و اجرایی‌کردن آن، لحاظ کند.

 

ایجاد بستر اجرایی مدیریت هوشمند

در جلسه علنی روز ٢١‌آبان‌‌٩٧ شورای اسلامی شهر مشهد، طرح ایجاد بستر اجرایی مدیریت هوشمند شهری مبتنی‌بر اطلاعات مکانی برای ناحیه منفصل توس به تصویب رسید و به‌منظور اجرا ابلاغ شد.

طبق ماده‌واحده این مصوبه شهرداری مشهد مقدس مکلف است در‌راستای تحقق راهبرد «شهر هوشمند» و برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت هوشمند ناحیه منفصل توس، ضمن هماهنگی با مشاوران طرح‌های توسعه شهری این ناحیه، حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، اقدامات اجرایی هوشمندسازی محدوده منفصل توس را با رعایت تبصره‌ها و بندهای آورده‌شده در این مصوبه به انجام برساند.

بر‌اساس تبصره یک این ماده‌واحده، شهرداری مشهد مقدس مکلف است به‌منظور راهبری و نظارت بر اجرای بندهای این مصوبه، نسبت‌به تشکیل کمیته هوشمندسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس‌از ابلاغ قانونی مصوبه، با ترکیب اعضای نماینده کمیسیون ویژه عمران و توسعه توس شورای اسلامی شهر، نماینده کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ انسانی شهرداری، نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، یک نفر کارشناس خبره دانشگاهی با تجارب بین‌المللی در‌زمینه مدیریت زیرساخت اطلاعات مکانی و شهرهای هوشمند، نماینده شرکت توسعه و بهسازی توس و آقای نصرا... جهانگرد اقدام کند.

در بندهای این تبصره به ایجاد بستر اطلاعات مکانی سه‌بعدی در محدوده، افزودن لایه‌های اطلاعات مکانی- توصیفی به بستر اطلاعات مکانی سه‌بعدی تولید شده به‌منظور امکان نمایش، انجام تحلیل، برنامه‌ریزی، ارائه گزارش‌های مدیریتی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های هوشمند در محدوده و ایجاد بستر پشتیبان برای برنامه‌های شهر هوشمند نظیر روش‌های مدیریت هوشمند املاک، حمل‌و‌نقل، گردشگری داخلی و خارجی، بحران و محیط زیست و اجرایی‌کردن آن، اشاره شده است.

 

انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی مشهد

طرح الزام شهرداری مشهد به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی در آبان‌ماه سال گذشته به تصویب اعضای شورا رسید و بر اساس ماده‌واحده آن، مدیریت مکلف شد حداکثر ظرف مدت ٢ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، برای ایجاد دسترسی عمومی، بر‌خط و کاربرپسند عموم شهروندان به اطلاعات مربوط‌به مجوزهای صادره براساس تبصره آورده‌شده در متن مصوبه اقدام کند.

این مصوبه دارای ٢تبصره است که در تبصره اول آن آمده است که در بارگذاری اطلاعات مندرج در این مصوبه، عدم انتشار اطلاعات شخصی مالکان (مطابق مفاد بندب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) الزامی است.

همچنین براساس تبصره دوم، شهرداری مشهد مقدس موظف است برای عملی‌شدن نظارت مردمی و افزایش مشارکت مردم در نظارت بر ساخت‌و‌سازها، نسبت‌به پیاده‌سازی فرایند گزارش‎دهی تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان و روند پیگیری آن، اقدام کند.

 

تفسیر مصوبه هبه

﷯تفسیر مصوبه هبه عوارض صدور پروانه ساختمانی جامعه‌المصطفی‌العالمیه از مصوبات ٢١‌آبان‌ماه شورای اسلامی شهر بود. در این مصوبه آمده است مدارس علمیه (با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان) از پرداخت هرگونه عوارض و بهای خدمات نسبت‌به عرصه و اعیان در زمان صدور پروانه ساختمانی و در چهارچوب ضوابط معماری و شهرسازی، معاف هستند. براین‌اساس باتوجه‌به تأیید ارائه‌شده توسط مدیریت حوزه‌های علمیه، بهای خدمات آتش‌نشانی و ودیعه پروانه ساختمانی جامعه‌المصطفی العالمیه مورد معافیت قرار می‌گیرد. البته هزینه آماده‌سازی زمین، مشمول معافیت‌های نمی‌شود. مندرج در مصوبات شورا و قوانین فرادستی 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی